Lees verder
Hoewel ook in 2021 de invloed van Covid-19 op de samenleving groot was, hebben de overheidssteunmaatregelen bijgedragen om de gevolgen voor de economie te beperken. Er was zelfs sprake van aanzienlijke economische groei. Dat zorgde voor een rugwind voor Rabobank. De verbeterde marktomstandigheden leidden tot een vrijval van kredietvoorzieningen en positieve herwaarderingen van activa. Rabobank presteerde goed in verschillende bedrijfsonderdelen, zo groeide de Food & Agri-portefeuille en bleef de dominante positie op de Nederlandse hypotheekmarkt behouden. Rabobank boekte een nettowinst van EUR 3.692 miljoen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie

“Het onvoorspelbare karakter van Covid-19 kenmerkte het afgelopen jaar, dan denk ik bijvoorbeeld aan de opkomst van nieuwe varianten van het virus en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen. Bovendien hadden we te maken met wereldwijde uitdagingen in de toeleveringsketens, arbeidstekorten en toenemende inflatie, wat zorgde voor economische onzekerheid. 2021 was ook een jaar van weersextremen, zoals de overstromingen in Nederland, Duitsland en België. Deze onderstreepten de urgentie van de klimaatproblematiek en daarmee het IPCC-rapport. Ondanks deze uitdagingen zagen we dat economieën wereldwijd beter en sneller herstelden dan verwacht. Dit herstel zien we ook terug in de prestaties van het merendeel van onze klanten en de bank. 

Ondanks de pandemie bleven onze medewerkers toegewijd en veerkrachtig en wisten ze onze klanten te ondersteunen bij hun uitdagingen. We zijn dankbaar voor hun inzet in wederom een buitengewoon jaar. 

Of het nu gaat om het vervullen van onze rol als financiële poortwachter of het versterken van ons bedrijfsmodel: als coöperatieve bank blijven we gefocust op het creëren van waarde voor de samenleving. We maken progressie op onze weg naar Parijs, zie hiervoor het Impact Report waarin we vandaag de klimaatvoetafdruk van het grootste deel van onze klantportefeuille bekend maken. Samen met onze klanten willen we de transities versnellen op het gebied van voedsel, klimaat en energie, en bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.”

Update KYC

Wiebe Draijer: “In onze rol als poortwachter van de financiële sector vinden we dat we verplicht zijn om onze klanten, leden en de maatschappij als geheel te beschermen tegen financiële criminaliteit. Het is onze overtuiging dat waar wij werken aan een betere wereld, er geen plek is voor geld dat verdiend is met bijvoorbeeld handel in drugs, mensen en wapens en kinderarbeid. Van 2016 tot 2021 investeerde Rabobank in totaal EUR 1.600 miljoen in haar KYC-organisatie, en groeide het aantal medewerkers van rond de 1700 tot nu 4900 medewerkers. KYC is en blijft een van Rabobanks topprioriteiten.” 

Op 15 november 2021 kondigde Rabobank aan dat zij een voorgenomen aanwijzing had ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) op 12 oktober 2021. In navolging hierop heeft Rabobank de aanwijzing gekregen op 23 december 2021. In deze aanwijzing stelt DNB dat Rabobank niet voldoet aan vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en geeft Rabobank de opdracht om tekortkomingen ten aanzien van de naleving van de Wwft in haar Retail NL domein te verhelpen voor uiterlijk 15 december 2023. Rabobank kondigde op 15 november eveneens aan dat DNB de bank heeft geïnformeerd dat er daarnaast een punitief handhavingstraject zal worden gestart, waarvan de uitkomst nog onbekend is. 

“Hoewel verbeteringen zijn aangebracht, erkennen we dat we de tekortkomingen nog niet afdoende hebben verholpen om op adequate wijze te voldoen aan de vereisten van de Wwft,” aldus Wiebe Draijer. “We zetten daarom onze inspanningen onverminderd voort om verder te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige Know Your Customer (KYC) organisatie. Om dat te versterken, creëren we een nieuwe positie in onze groepsdirectie met specifieke focus op KYC compliance.”

Vooruitblik

“De verbetering van de economie in 2021 biedt geen garantie voor dit jaar,” stelt Draijer. “Onze klanten worden nog steeds geconfronteerd met verstoringen in toeleveringsketens, hoge energieprijzen, stijgende inflatie en de grote klimaatuitdagingen. Bovendien waart Covid-19 nog steeds rond, en elke nieuwe golf of variant van het virus – en de bijbehorende beperkende maatregelen van de overheid – heeft gevolgen voor onze klanten en de kwaliteit van onze kredietportefeuille. Ook zijn er geopolitieke spanningen en houdt de lagerenteomgeving aan. We blijven daarom voorzichtigheid betrachten de komende jaren. Binnen deze context blijft onze focus als coöperatieve bank meer dan ooit op de voedsel-, klimaat- en energietransities, en werken we aan een meer inclusieve samenleving. Zo geven we invulling aan onze missie ‘Growing a better world together’ – voor zowel huidige als toekomstige generaties.” Voor meer resultaten en details, ga naar rabobank.nl/resultaten-en-verslagen.