Lees verder
Hoge inflatie, toenemende geopolitieke spanningen en turbulente markten waren in de eerste maanden van 2023 nog steeds van invloed op de economie en zorgden voor onzekerheid. Centrale banken verhoogden de rentes meermaals in een poging om de economie af te koelen. Deze stijgende rentes en de beperkte kredietvoorzieningen hadden positieve invloed op Rabobanks resultaten, waarbij een nettowinst behaald werd van 2.528 miljoen over het eerste halfjaar van 2023.

Wereldwijd zijn de prestaties van banken verbeterd door de snelste rentestijgingen in decennia. Het is een terugkeer naar meer normale niveaus na jaren van negatieve rentes. Desondanks zijn wereldwijd de impact van inflatie en de geopolitieke spanningen op economische groei zichtbaar. Onder deze omstandigheden boekte Rabobank een sterk resultaat over de eerste helft van 2023, met een nettowinst van EUR 2.528 miljoen (H1 2022: EUR 1.276 miljoen). De beperkte kredietvoorzieningen van EUR 339 miljoen (H1 2022: 42 miljoen) reflecteren de kwaliteit van Rabobanks leningenboek.

De totale inkomsten stegen met 36%, voornamelijk vanwege een sterke groei van de rente-inkomsten. De marge op toevertrouwde middelen steeg, wat deels teniet werd gedaan door een lagere marge op leningen, met name bij nieuwe hypotheken en bedrijfsfinancieringen. De kosten waren hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks blijvende aandacht voor efficiencymaatregelen, is de verwachting dat inflatie ook de komende jaren druk zal blijven uitoefenen op het totale kostenniveau.

Tegelijkertijd nam de wereldwijde vraag naar leningen af door de macro-economische ontwikkelingen. Desondanks bleef de omvang van Rabobanks kredietportefeuille met een kleine toename van EUR 1 miljard naar EUR 433,1 miljard nagenoeg gelijk.

125 jaar een coöperatie

Voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank, Stefaan Decraene: “Ik ben trots dat ik de kans heb gekregen om deze mooie en ijzersterke bank te mogen leiden. Al 125 jaar helpen wij onze klanten hun doelen te bereiken. Vandaag de dag doen we dat met meer dan 2 miljoen leden en meer dan 9 miljoen klanten, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen. We zien dat de samenleving verandert en voor steeds complexere uitdagingen komt te staan. Het vraagt van ons dat we meebewegen, zonder daarbij ons coöperatieve gedachtegoed uit het oog te verliezen. Voor ons als coöperatieve Rabobank is de weg voorwaarts duidelijk: we moeten onze netwerken, kennis en middelen verenigen en samenwerken om tot oplossingen te komen.

Onze solide bedrijfsprestaties helpen ons om een verschil te maken. Onze dienstverlening stelt klanten in staat om een positieve impact te hebben en laat Rabobank op een betekenisvolle manier bijdragen aan de samenleving. Het helpt ons om nieuwe, coöperatieve producten en initiatieven te ontwikkelen die klanten helpen om de energietransitie en voedselsysteemtransitie te versnellen, en hen te ondersteunen om financieel gezond hun doelen te bereiken.

Al onze klanten en leden bedank ik voor hun vertrouwen in de coöperatieve Rabobank. Ik ben onze medewerkers dankbaar voor al hun harde werk en inzet. Ik zie uit naar de voortzetting van onze samenwerking, om met hen van deze mooie bank een van de beste banken te maken.”