Lees verder
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), belangenbehartiger van de collectieve varkenshouderijsector, is per 3 februari jl. lid van non-profit datacoöperatie JoinData. Met het lidmaatschap onderstreept POV het belang van een transparante en veilige datasnelweg voor haar leden, waarbij de boer aan het roer komt te staan als het gaat om het beschikkingsrecht van zijn/haar data.

Agrarische ondernemers delen steeds meer data met diverse partijen voor de eigen bedrijfsvoering en voor andere schakels in de keten. Maar hoe houdt de boer overzicht over de data die gedeeld wordt, of de data veilig gedeeld wordt en vooral waarvoor deze gedeeld wordt? JoinData is een datacoöperatie opgericht om de boer aan het roer te brengen van het beschikkingsrecht van zijn data. Immers, in Mijn JoinData kan de agrarisch ondernemer zelf regelen met welke partijen hij of zij data wil delen en voor welk doel.

De missie van JoinData sluit naadloos aan bij hetgeen POV wil realiseren voor haar leden: een sterke positie in de keten. Het veilig en transparant delen van data is een middel om dit doel te realiseren. Gezien het groeiende belang van data, is het voor POV een logische stap aan te sluiten bij JoinData.

“Ketens zullen komende jaren efficiënter en korter worden, waarbij de boer een cruciale rol speelt in het delen van kennis en informatie tot en met de consument. Door de samenwerking met JoinData als onafhankelijke coöperatie om data te delen en te managen, streven wij als POV ernaar de datapositie van de Nederlandse varkenshouder in de keten substantieel te verbeteren. Dit is onderdeel van de acties uit het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij”, Linda Janssen, voorzitter POV.

“De huidige ontwikkelingen laten zien dat de transitie naar een nieuwe vorm van duurzame landbouw in volle gang is. Ook de varkenshouderijsector is sterk in beweging, waarbij POV zich hard maakt voor een ondernemer aan het roer. Een gedeelde visie en samenwerking zijn essentieel voor een succesvolle transitie. Wij zijn enorm verheugd dat we de handen in elkaar hebben geslagen voor een toekomstbestendige sector”, Ton Loman, voorzitter JoinData.

Over POV
POV is de belangenbehartiger voor de collectieve varkenshouderijsector en springplank voor de versterking van de marktpositie, verdienmodellen en ketensamenwerking. POV is opgericht in 2014, gevestigd in Ede en behartigt de belangen van 2.000 varkenshouders verdeeld over 7 regio’s in Nederland.

Over JoinData
De coöperatie JoinData, een samenwerking tussen o.a. Agrifirm, CRV, EDI-Circle, FrieslandCampina en LTO Nederland, bouwde dit beveiligde platform voor de agri-business. Deze datacoöperatie stimuleert agrarisch ondernemers om hun datadistributie te managen. Tevens stelt JoinData ketenpartijen in staat gezamenlijk innovatie aan te jagen. JoinData is opgericht in 2017 en gevestigd in Wageningen. Momenteel maken meer dan 15.000 boeren gebruik van het platform.