Lees verder
In juni organiseert NCR drie Pop-up labs. Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten die gericht zijn op uitwisseling van ervaring en kennis over thema’s die meerdere NRC-leden bezig houden. Aanmelden is gratis!

Communicatie helpt leden te verbinden en de coöperatie sterker te maken. Iedereen in de coöperatie communiceert, van bestuurder, directeur tot medewerkers. Communicatie is te belangrijk om alleen over te laten aan de communicatieprofessional. Maar hoe doe je het goed?

Tijdens het symposium op 21 april stond het thema ‘strategische communicatie’ centraal. Dit krijgt een vervolg.

Strategische communicatie

In deze Pop-up Labs verkennen en verdiepen we het thema Communicatie binnen de coöperatie. Ken je je leden? Welke interesse hebben ze, op welke manier zijn ze betrokken? En met welke boodschap en op welke manier benader je hen? Dit zijn de zaken die de revue passeren. Tijdens deze bijeenkomst krijg je ook de gelegenheid om met andere coöperaties in gesprek te gaan, ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Iedere coöperatie is uniek en kent eigen uitdagingen. Vandaar dat er drie Pop-up Labs georganiseerd worden; voor consumenten- en ondernemerscoöperaties (agrarisch én niet-agrarisch). Op deze manier proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw belevingswereld en vraagstukken.

Datum & aanmelden

De bijeenkomst wordt drie keer georganiseerd in juni. Voor meer informatie over het programma én om u aan te melden:

1 juni: Communicatie en ondernemerscoöperaties (niet agrarisch)
3 juni: Communicatie en ondernemerscoöperaties (agrarisch)
9 juni: Communicatie en consumentencoöperaties

Wij ontmoeten je graag bij een van deze Pop-up Labs!