Lees verder
Tijdens de digitale algemene ledenvergadering (ALV) van 9 december keken bestuur en directie van Plantion met wisselende emoties terug op het bijzondere jaar 2020. Het coronavirus zorgde voor ontwrichting in de samenleving, maar ook voor verbinding en saamhorigheid binnen Plantion. Eveneens met ‘een lach en een traan’ werd bovendien het vertrek aangekondigd van algemeen directeur Peter Bakker en commissaris Willem Heemskerk.

Onmiddellijk na de uitbraak van het coronavirus nam Plantion maatregelen waardoor de afmijnzaal in gebruik kon blijven. De vraag naar bloemen en planten herstelde zich snel, waarna het voor Plantion een uitdaging werd om voldoende klokaanbod te organiseren. Dit lukte door snel te schakelen, veelvuldig met aanvoerders te communiceren en waar nodig maatregelen door te voeren. Een van die maatregelen was om de module Kopen Op Afstand beschikbaar te stellen voor alle kopers. Onder deze bijzondere omstandigheden stijgt de klokomzet dit jaar met zo’n 7,5 procent. Plantion verwacht dat de totale jaaromzet zal uitkomen op € 106,7 miljoen, een stijging van 3,5 procent die vooral te danken is aan een verbeterde prijsvorming.

Herstel bemiddeling

Waar de klok zich in maart snel herstelde, had Plantion bemiddeling iets langer nodig om zich weer op te richten. Dit had te maken met de tijdelijke sluiting van bouwmarkten en tuincentra elders in Europa. Dankzij een goede tweede helft van het jaar eindigt de omzet van bemiddeling op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Groencentrum Plantion en Plantion Digitale Marktplaats voldoen qua omzet eveneens aan de verwachtingen.

Personele wisselingen

In het verenigingsdeel van de coöperatie stonden twee personele zaken op de agenda. Bestuurslid Hans de Leeuw (secretaris) werd herkozen voor een volgende termijn. En er werd afscheid genomen van Willem Heemskerk als lid van de raad van commissarissen. Heemskerk was tot 2008 voorzitter van Veiling Vleuten en trad daarna toe tot het toezichthoudende orgaan van Plantion.
Binnen Plantion BV vindt zoals al eerder aangekondigd een directiewisseling plaats. Algemeen directeur Peter Bakker vertrekt per 31 december 2020. Heemskerk en Bakker ontvingen voor hun grote verdiensten voor de coöperatie en de sierteelt beiden de gouden Plantion-speld en werden daarmee ook erelid.

Initiatieven in 2020

Algemeen directeur Peter Bakker en commercieel directeur Guus van Logtestijn gaven een toelichting op het verloop van 2020. Na de uitbraak van corona ging uiteraard alle aandacht uit naar het operationeel houden van de marktplaats en het bijstaan van aanvoerders en kopers. Met sommige zaken werd daarom een pas op de plaats gemaakt.  Andere initiatieven kwamen wel van de grond, zoals een nieuwe versie van Plantion Digitale Marktplaats, een partnerschap met de Duitse branchevereniging voor bloemisten FDF, de invoering van slottijden voor aanvoerders en de nieuwe bezorgservice Plantion Transport. Ook werden pilots gehouden met een livestream, om kopers op afstand te laten meebeleven wat er in de afmijnzaal gebeurt.

Verwachtingen 2021

Planton is ‘verbindend in bloemen en planten’. In dat kader start Plantion met een programma om de leden meer te betrekken bij de coöperatie. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het organiseren van ledenbijeenkomsten, de aanstelling van een vast ‘aanspreekpunt coöperatieve zaken’ binnen Plantion en specifieke activiteiten voor leden tot 35 jaar. Plantion is in gesprek met Royal FloraHolland om vanaf eind dit jaar of begin 2021 vanuit Floriday een bericht te kunnen maken voor de aanvoer van producten voor de klok van Plantion. In het verlengde daarvan zal dit naar verwachting ook mogelijk worden voor overige berichten. Met ingang van 2021 verbindt Plantion zich voor drie jaar als sponsor aan Kom in de Kas. Voor wat betreft de omzet gaat Plantion voor 2021 uit van stabilisering.

Plantion

Voor kwekers en kopers in binnen- en buitenland is Plantion een verbindende factor en een centrum voor kennis en inspiratie. Met 148 medewerkers creëert Plantion optimale afzetmogelijkheden voor aanvoerders. Kopers vinden op één locatie een veilingklok, een groencentrum en een groothandelscentrum. Wie niet naar Ede kan komen, kan gebruik maken van Kopen Op Afstand of online bestellen via Plantion Digitale Marktplaats. Via bemiddeling brengt Plantion ook rechtstreekse transacties tussen kwekers en afnemers tot stand. Plantion werkt aan een CO 2-neutrale marktplaats, onder meer door toepassing van zonnepanelen en het inkopen van windenergie. Over 2019 realiseerde Plantion een omzet van 102,3 miljoen euro. Meer informatie: www.plantion.nl.