Lees verder
Peter van Bree is in een extra ledenvergadering definitief benoemd tot nieuwe voorzitter van telerscoöperatie ZON. Van Bree was al plaatsvervangend voorzitter na het vertrek van Sjraar Hoeijmakers. Als coöperatievoorzitter wordt de tomatenteler uit Meijel ook meteen de voorzitter van de raad van commissarissen van ZON fruit & vegetables.

Het nieuwe coöperatiebestuur van ZON heeft een werkgroep ingesteld die moet kijken naar de bestuurstructuur en de zeggenschap van leden in de coöperatie. De werkgroep is ook gevraagd om een advies uit te brengen over besteding van de bijzondere reserve bij ZON die is ontstaan na het afstoten van onroerend goed in het Fresh Parc Venlo.