Lees verder
Op de marktplaats van Royal FloraHolland zijn in 2019 12,3 miljard bloemen en planten verhandeld, een stijging van 1,5%. De productomzet bedroeg € 4,8 miljard, een stijging van 3,1% ten opzichte van 2018. Er was zowel sprake van hoger volumes als van hogere prijzen. De bloemen en planten werden geleverd door 5.406 aanvoerders en gekocht door 2.458 klanten. Het bedrijfsresultaat bedroeg dankzij lagere bedrijfslasten € 5,6 miljoen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2019 dat 23 april 2020 is gepubliceerd.

Ongekend grote impact coronacrisis

CEO Steven van Schilfgaarde: “In de afgelopen vijf weken is de sector ongekend hard getroffen. Ik heb vertrouwen dat dankzij het Noodpakket van het kabinet en het Noodfonds van 600 miljoen de sector zich door deze zware periode heen kan slaan. Toen de crisis zich aandiende, stonden we er goed voor. Ik reken op de veerkracht van onze sector. Zodra de internationale vraag weer aantrekt, moeten we daar direct op kunnen inspelen. We zien wat lichtpuntjes, maar er is nog een lange weg te gaan. We versnellen op de implementatie van onze strategie. We zetten vol in op digitalisering, waarbij aan het eind van het jaar alle transacties op de marktplaats digitaal plaatsvinden en we gaan in nog hoger tempo door met het voorbereiden van de uitrol van landelijk veilen in 2021. Die projecten zijn randvoorwaarden om onze kosten structureel naar een lager niveau te brengen.”

Royal FloraHolland heeft als antwoord op acuut weggevallen internationale vraag, tijdelijk aanbodregulering op de klok ingevoerd en afspraken gemaakt met banken over de verstrekking van noodkredieten aan leden. Daarnaast is direct actie genomen om de eigen bedrijfsvoering veilig te stellen, in het belang van kwekers en kopers.

Financiële uitgangspositie

De solide uitgangspositie van Royal FloraHolland zorgt ervoor dat ondanks een verwacht groot verlies over 2020 er geen acute financiële problemen ontstaan. Er zal naar verwachting deels gebruik gemaakt worden van de bestaande financieringsruimte. CFO David van Mechelen: “Wij zijn degelijk gefinancierd en onderhouden nauw contact met onze banken. Ook wij doen een beroep op de steunmaatregelen van de overheid. Continuïteit van de coöperatie en baanbehoud staan bij ons voorop. Het spreekt voor zich dat het geld dat we lenen onder onze kredietfaciliteit weer moet worden terugverdiend in de toekomst. We zullen onze kosten moeten verlagen en onze bedrijfsactiviteiten aanpassen aan de veranderingen en nieuwe niveaus. Vorig jaar hebben we onze kosten weten te verlagen. Daar gaan we dit jaar, met nog grotere noodzaak, mee door. De investeringen in strategische programma’s zorgen ervoor dat onze efficiency zal toenemen en dat we versneld nieuwe verdienmodellen ontwikkelen en onze marktpositie versterken.”

Uit het jaarverslag blijkt dat de financiële ratio’s op niveau zijn, met 28,8% voor solvabiliteit en 60,3% voor risicodragend vermogen. Het operationeel resultaat (EBITDA) in 2019 bedroeg 90 miljoen. Het aandeel van de klok nam in 2019 licht af tot 40,7% van de omzet. Die afname bevestigt de strategische koerswijziging die Royal FloraHolland een aantal jaar geleden heeft ingezet.

Over Royal FloraHolland

Met meer dan 100.000 transacties per dag en meer dan 30.000 verschillende soorten bloemen en planten is Royal FloraHolland de internationale marktplaats en kennispartner die bijdraagt aan het succes van kwekers en kopers. Royal FloraHolland heeft een jaaromzet van 4,8 miljard euro, 3.894 leden en 2.458 kopers. In 2019 zijn 12,3 miljard stuks bloemen en planten verkocht. Royal FloraHolland heeft -naast het digitale platform Floriday- 4 fysieke marktplaatsen waar tal van logistieke en andere dienstverleningsactiviteiten verricht worden. Deze fysieke hubs bevinden zich in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde. Royal FloraHolland biedt de mogelijkheid tot digitaal en fysiek veilen door middel van 35 veilingklokken.