Lees verder
Oikocredit is van plan haar kapitaalverwervingsmodel te wijzigen om een ​​eenvoudigere en directere manier te creëren voor mensen en organisaties om te investeren in de internationale coöperatie.

Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op 14 oktober 2022 in Amersfoort, Nederland, hebben de leden van de coöperatie van Oikocredit een resolutie goedgekeurd die het Oikocredit mogelijk maakt haar statuten te wijzigen om de coöperatie te ‘openen’, waardoor niet alleen leden, maar ook andere organisaties en individuen om rechtstreeks in Oikocredit te investeren.  

Oikocredit is van plan dit nieuwe model te introduceren zodra de vereiste reacties van toezichthouders zijn ontvangen. Zij verwacht deze voor het einde van het jaar te ontvangen. Vervolgens is Oikocredit van plan om eigenvermogensinstrumenten zonder stemrecht aan te bieden, participaties genaamd.  

Participaties zullen uiteindelijk de aandelen vervangen die Oikocredit momenteel uitgeeft (die alleen door leden kunnen worden gehouden) en andere beleggingsproducten die zijn afgeleid van dergelijke ledenaandelen en zijn uitgegeven door de ondersteunende verenigingen van Oikocredit en de Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF) . Participaties zijn in financiële termen materieel vergelijkbaar met de ledenaandelen die momenteel worden aangeboden door Oikocredit, en met de andere beleggingsproducten die zijn uitgegeven door Oikocredit’s ondersteunende verenigingen en OISF. 

Door uiteindelijk één product aan te bieden (dwz de participatie), wordt het kapitaalverwervingswerk van Oikocredit efficiënter . Hierdoor kan de coöperatie meer middelen investeren in partnerschappen en projecten die ten goede komen aan gemeenschappen met lage inkomens, en in het bevorderen van duurzame ontwikkeling samen met haar wereldwijde netwerk van investeerders, leden en partners. Het nieuwe model zal ook minder complex, transparanter en veerkrachtiger zijn in het licht van de veranderende regelgeving op de financiële markten, vooral in de Europese Unie. 

Hoewel investeerders uiteindelijk niet langer zullen investeren via de ondersteunende verenigingen die momenteel beleggingsproducten aanbieden, zullen de ondersteunende verenigingen de missie van Oikocredit in hun regio blijven promoten, lokale investeerdersgemeenschappen koesteren en hen in contact brengen met Oikocredit en haar partners. Samen met Oikocredit zullen ze ook doorgaan met het promoten van educatie over duurzame ontwikkeling. 

Mirjam ‘t Lam, Managing Director van Oikocredit, zei: “Wij geloven dat de verandering naar het nieuwe model ten goede zal komen aan de leden van onze coöperatie, investeerders, onze partners en de gemeenschappen met lage inkomens die we samen bedienen. We zullen meer gedetailleerde informatie delen zodra het regelgevingsproces is voltooid.” 

Cheryl Jackson, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oikocredit, zei: “We danken onze coöperatieleden voor hun vertrouwen in het nieuwe kapitaalverhogende model. Als raad van commissarissen hebben we de ontwikkeling van het model op de voet gevolgd en staan ​​we volledig achter de implementatie ervan.”