Lees verder

Op 16 april 2020 heeft de Tweede Kamer gestemd over de Noodwet ALV online. Deze is ongewijzigd door de Tweede Kamer aangenomen en gaat nu door naar de Eerste Kamer. We houden u op de hoogte!

Zie hier het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State.