Lees verder
In de vergadering van de RvC van 2 juli jl. is de heer Ewald Stamsnieder gekozen als nieuwe voorzitter van CAV Den Ham. Hij volgt daarmee Erik Visscher op, die op 9 mei jongstleden is afgetreden.

De heer Stamsnieder heeft de nodige bestuurlijke ervaring. Zo is hij momenteel ledenraadslid van FrieslandCampina, voorzitter van WBE-Tubbergen en lid van de bestuurlijke adviescommissie voor het Natura-2000 gebied Springendal/Dal van de Mosbeek.