Lees verder
Emmeloord, 19 december 2019. Tijdens de algemene vergadering op 18 december jl. werd Johannes van Heerwaarden benoemd als nieuw (intern) lid van de raad van commissarissen van Agrico.

Johannes van Heerwaarden heeft een gemengd landbouwbedrijf in De Cocksdorp op Texel waar hij pootaardappelen teelt voor Agrico. Sinds 2016 maakte hij deel uit van de poolcommissie pootaardappelen van Agrico. In het verleden heeft hij verschillende bestuurlijke functies bekleed bij andere agrarische organisaties.

De heer van Heerwaarden volgt hiermee Pieter van Maldegem op. Van Maldegem was sinds 2004 bestuurlijk actief bij Agrico, eerst als ledenraadslid en later als lid van de raad van commissarissen. Tijdens de centrale ledenvergadering die Agrico eerder deze week hield, werd Pieter van Maldegem in het zonnetje gezet door voorzitter Adrie Vermeulen en bedankt voor zijn grote inzet voor de coöperatie. De heer Van Maldegem richtte zelf ook een kort woordje tot de leden van Agrico, waarbij hij aangaf dat hij het werk altijd met veel plezier heeft gedaan en dat hij het jammer vindt dat zijn termijn er op zit.

De raad van commissarissen van Agrico B.V. vormt een personele unie met het bestuur van Coöperatie Agrico U.A. De raad van commissarissen bestaat uit zeven leden, waarvan er vier uit de kring van de leden komen.