Lees verder
De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. Vanwege deze identiteit verdienen coöperatieve ondernemingen een eigen governance code, de Coöperatie Code.

Tijdens het NCR Symposium  op 3 oktober is de nieuwe Coöperatie Code 2019 aan de leden gepresenteerd. De Coöperatie Code draagt bij aan de verbetering van het coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en collectiviteit.

Na een introductie van Ger van de Sangen over de rol van governance codes introduceerde Marijke Flamman de Coöperatie Code 2019.

Logo NCR Code 2019

Deze Code is aanzienlijk korter dan de vorige Code die uit 2015 dateert. De Coöperatie Code 2019 is gebaseerd op breed gedragen coöperatieve principes en gedragsregels. Deze zijn niet vrijblijvend: van NCR-leden wordt verwacht dat ze de Coöperatie Code naleven. NCR vraagt zijn leden jaarlijks op welke wijze zij de Code hebben opgevolgd. NCR vraagt zijn leden daarnaast jaarlijks om te laten zien dat ze aan hun eigen leden verantwoording hebben afgelegd over de opvolging van de Code. Leden spreken hun coöperaties aan op de naleving van de Code en ook coöperaties spreken elkaar onderling hierop aan. De Code geldt echter pas als geslaagd indien hij leidt tot bewustwording van de gedachte achter de Code en tot een levendige dialoog binnen en buiten de coöperatie. De toepassing en naleving van de Coöperatie Code wordt jaarlijks door de coöperaties geagendeerd en voorzien van een toelichting en motivering in het jaarverslag.

Aan de slag met de Coöperatie Code 2019

Om coöperaties te ondersteunen en te faciliteren bij het implementeren van de principes en voorschriften, bij de keuze voor een bepaald model en bij de verdere inrichting van de structuur van de coöperatie, zijn diverse toepassingen en uitwerkingen verzameld.  De uitwerkingen zijn bedoeld als leidraad, het al dan niet toepassen hiervan staat ter beoordeling van iedere coöperatie.

Tijdens het symposium op 3 oktober gingen de aanwezigen NCR-leden al in gesprek over de Code.
We nodigen u uit om dit ook te doen binnen uw coöperatie.

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie over de Coöperatie Code 2019 en inspiratie voor toepassing en uitwerking.

 

Omslagafbeelding Informatiepagina - Coöperatie Code

Presentaties Symposium Coöperatie Code 2019:

Rol en functie governance code Presentatie Ger van der Sangen
Coöperatie Code 2019 Presentatie Marijke Flamman NCR