Lees verder
Op 11 april 2019 is het NCR Jaarverslag 2018 "De Coöperatieve Dialoog" gepresenteerd tijdens de ALV van NCR. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en dienstverlening van NCR, de leden, het bestuur, de organisatie en de jaarrekening in 2018.

Het geeft een beeld van het netwerk van NCR, de bijeenkomsten en publicaties in het verslagjaar, en laat de rol van kenniscentrum NCR zien bij begeleiding en advies, opleidingen en lobby en belangenbehartiging. Natuurlijk blikken we terug op het themajaar De Coöperatieve Dialoog. Maar ook kijken we vooruit naar de thema’s en keuzes voor de toekomst.
Veel kijk- en leesplezier!