Lees verder
Coöperatie Nautilus Organic gaat verder als coöperatie voor biologische telers van hard- en zachtfruit, glasgroenten en vollegrondsgroenten. Nadat bekend werd dat een aantal glastelers naar een andere organisatie zouden overstappen, moest de coöperatie zich bezinnen op de toekomst.

De biologische telers van Nautilus Organic hebben op de laatste ledenvergadering besloten om zich te herorganiseren. Op die manier hopen ze kosten te beperken en tegelijk hun marktkracht toekomstbestendig te vergroten door klanten goed te bedienen. Tegelijk betekent het dat de organisatie zich gedwongen ziet om afscheid te nemen van enkele medewerkers.

Interimdirecteur Michael Mackaay: “Het is ontzettend jammer dat we enkele medewerkers moeten laten gaan, maar het is ook een situatie waar we nu niets aan kunnen veranderen. Vanwege de recente ontwikkelingen hebben we de afgelopen periode veel overleg gevoerd met de leden. Gelukkig zal veel hetzelfde blijven: Nautilus blijft een organisatie waarin het verbinden van telers en klanten voorop staat. Nautilus Organic is de enige 100% biologische telerscoöperatie van Nederland. De komende jaren gaan we de lijn van gestage ledengroei doorzetten. Zoals ook in eerdere jaren gaan we in 2023 een GMO plan indienen.”

Han Kavelaars, voorzitter Nautilus Organic: “De leden van de coöperatie zijn zowel eigenaar als bestuur van de coöperatie en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie. Nautilus is een prachtige en unieke coöperatie, die zonder winstoogmerk de belangen van een flinke groep Nederlandse biologische telers met kwalitatief hoogwaardige producten vertegenwoordigt en dat zal niet veranderen.”