Lees verder
In de aankomende periode organiseert NCR diverse Pop-up labs. Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten die gericht zijn op uitwisseling van ervaring en kennis over thema’s die meerdere NRC-leden bezig houden. Aanmelden is gratis!

In het najaar hebben we diverse Pop-up Labs in de planning staan.

Inhoud sessie: Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is dat het voorstel op zeer korte termijn ook door de Eerste Kamer zal worden aanvaard en van kracht zal gaan. Het wetsvoorstel betekent het nodige voor de coöperatie. Op sommige punten zullen de statuten aangepast moeten worden. Ook heeft het gevolgen voor de wijze waarop bestuurs- en RvC vergaderingen praktisch gehouden worden, en voor de inhoud van de notulen. In deze bijeenkomst bespreken we wat deze wet voor uw coöperatie betekent.

Voor wie: De secretaris, de bedrijfsjurist, de bestuurder, de bestuursondersteuner.

Inhoud sessie: De coöperatie onderscheidt zich van andere ondernemingsvormen omdat ledeninvloed centraal staat. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door de zitting van leden in vertegenwoordigende organen. Wat betekent dit voor de bezoldiging van deze lid-functionarissen in de coöperatie? Hoe waardeer je het presteren van de leden van het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Ledenraad? En hoe houd je rekening met typisch coöperatieve aspecten zoals het mede-eigenaarschap van deze functionarissen (en wat betekent dit voor externe deskundigen)? In deze bijeenkomst gaan we in op de manier waarop bestuurders en toezichthouders omgaan met vergoedingen en de dilemma’s die zij daarbij ervaren.

Voor wie: Hoofdzakelijk voor lid-bestuurders en toezichthouders die zich bezighouden met bestuursvergoedingen.

Dit is alvast een greep uit de aankomende Pop-up labs, er zullen dit najaar nog meer volgen. Wij houden u op de hoogte via de mail en onze website.