Lees verder
De Ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel waardoor het mogelijk zal zijn om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden, ook als de statuten dit niet faciliteren.

Kernpunten noodwet:

Samengevat bevat dit voorstel voor de noodwet het volgende:

  • Een ALV waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering is geldig, op voorwaarde dat:
    1. de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;
    2. de leden elektronisch vragen kunnen stellen die uiterlijk tijdens de vergadering voor alle leden inzichtelijk, worden beantwoord;
  • Het bestuur mag bepalen dat de termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden (6 maanden na einde boekjaar) met enkele maanden wordt verlengd;
  • Doordat aan de noodwet terugwerkende kracht wordt verleend, zal de wet ook gelden voor alv’s die tijdens de corona-crisis in aangepaste vorm al gehouden zijn;
  • De noodwet is tijdelijk, en beoogt de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn, te bestrijken.

Vervolg wetgevingsproces:

Na de Ministerraad gaat het wetsvoorstel nu naar de Raad van State voor advies. Vervolgens moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren. De letterlijke tekst van het wetsvoorstel wordt openbaar als het voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Duidelijk is dat Den Haag snel handelt. We houden u via onze website  en nieuwsbrief uiteraard op de hoogte zodra er weer nieuws is!