Lees verder
De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft op dinsdag 15 maart 2022 de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over 2021 vastgesteld. Daarnaast heeft de ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening over 2021 van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

De ledenraad stemde in met het voorstel om 33 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve van de coöperatie en 8 miljoen euro te reserveren als rentevergoeding aan houders van ledencertificaten. Over het boekjaar 2021 zal vanuit de algemene reserve 14 miljoen euro worden uitgekeerd in de vorm van een contante nabetaling (0,14 euro per 100 kilo melk).

Governance wijzigingen

Sybren Attema, voorzitter van het bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en voorzitter raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., heeft een update gegeven over governance wijzigingen die de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt. Om de effectiviteit van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen van de onderneming verder te versterken, is het voorstel om het coöperatiebestuur terug te brengen van negen naar acht personen en is de raad van commissarissen van plan het aantal commissarissen terug te brengen van dertien naar negen personen. Daarbij is de kijkrichting voor de raad van commissarissen dat er vier externe commissarissen en vijf coöperatiecommissarissen (leden van de coöperatie) zullen zijn, waarvan minimaal drie coöperatiecommissarissen tevens lid zijn van het coöperatiebestuur. Hiermee komt er meer ruimte om commissarissen met specifieke competenties aan te trekken en daarmee het toezicht op de onderneming te versterken. De huidige volledige personele unie tussen de leden van het coöperatiebestuur en de leden raad van commissarissen zal hiermee worden losgelaten.

Aangezien in december 2022 zowel de termijn van Angelique Huijben-Pijnenburg als Sandra Addink-Berendsen als coöperatiebestuurder zullen aflopen, zal het selectieproces voor twee coöperatiebestuurders worden opgestart. Tevens zal het selectieproces voor twee externe commissarissen in gang worden gezet in verband met het einde van de tweede termijn van René Hooft Graafland in december dit jaar en de sinds december 2021 bestaande vacature voor een externe commissaris.