Lees verder
De ledenraad van FrieslandCampina heeft de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina UA over 2022 vastgesteld. Ook heeft de ledenraad ingestemd met het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2022 van Koninklijke FrieslandCampina NV en met het voorstel voor de winstbestemming van het bestuur.

Als onderdeel van de voorgestelde winstbestemming heeft de Ledenraad ingestemd met een aanvullende uitkering in contanten van 85 miljoen euro aan de leden van de coöperatie. Dat staat gelijk aan 0,90 euro per 100 kilo geleverde boerderijmelk.

Het jaarverslag van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina UA is vandaag in het Nederlands gepubliceerd op de website van FrieslandCampina. Het jaarverslag van het bedrijf is op 21 februari 2023 gepubliceerd en kan hier worden ingezien .