Lees verder
De ledenraad heeft Frans van den Hurk benoemd tot bestuurslid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Van den Hurk is benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De benoeming gaat in op 15 december 2020. Tegelijkertijd wordt Van den Hurk dan aangesteld als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Frans Keurentjes, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., is blij met de aanstelling van Frans van den Hurk en zegt daarover: “Frans is een ervaren coöperatiebestuurder en ondernemer. Hij staat bekend als een echte teamspeler met hart voor de coöperatieve zaak en oog voor het ledenbelang. Ik heet Frans dan ook van harte welkom in het coöperatiebestuur en als commissaris bij Koninklijke FrieslandCampina N.V. Namens het bestuur wens ik hem veel succes in deze rollen.”

Frans van den Hurk heeft een melkveebedrijf in Lieshout en was tussen 1997 en 2005 actief in districtsbesturen van rechtsvoorgangers van FrieslandCampina. Daarnaast was hij bijna veertien jaar actief in verschillende bestuursfuncties bij Rabobank. Van den Hurk volgt Gjalt Mulder op die eerder heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn.