Lees verder
Sinds kort is Kees Steendijk de nieuwe voorzitter van Organic Goatmilk Coöperatie (OGC). Kees Steendijk (58 jaar) is biologisch geitenhouder en akkerbouwer in Kamperland (Zeeland, NL). Zo heeft de coöperatie opnieuw een actief lid als voorzitter. Kees wil zijn functie uitoefenen in een nauwe relatie met het bestuur, samengesteld uit zeven geitenhouders uit drie landen.

Kees werkt al bijna 40 jaar in de akkerbouw en nam in 2000 samen met zijn vrouw Connie het ouderlijk bedrijf over. Meteen werd de boerderij omgeschakeld naar biologische akkerbouw en in 2016 werd de biologische geitenhouderij een tweede bedrijfstak. Momenteel wordt 110 ha bewerkt, grotendeels eigen grond en verder een grote oppervlakte van Staatsbosbeheer, waarmee een contract is afgesloten voor de stimulering van natuurinclusieve landbouw. Dochter Anne is nu ook in het bedrijf gestapt, waar ondertussen 700 geiten worden gemolken. De waardevolle geitenmest wordt ook gebruikt op de akkerbouwpercelen, waardoor de kringloop is gesloten.

De Korenschoof, de boerderij van de familie Steendijk, won al meerdere prijzen: in 2013 de Ekoland-Innovatieprijs en in 2018 behoorde het bedrijf tot de laatste vijf genomineerden voor de titel van Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

Kees wil samen met de leden werken aan de toekomst van de biologische geitenhouderij en aan het verder verduurzamen van de sector; zijn invalshoek hierbij: vooruit denken (niet wachten op wat de overheid oplegt) en focus houden (niet afwijken noch uitweiden).

Organic Goatmilk Coöperatie (OGC)

OGC telt bijna 60 leden en dat in drie landen: België, Duitsland en vooral in Nederland. Hiermee beschikt de coöperatie over het veruit grootste volume biologische geitenmelk in Europa en zelfs wereldwijd.  OGC heeft geen eigen producten, maar verhandelt alle rauwe melk aan bijna 30 klanten in vijf landen; dit zijn voornamelijk kaasmakers, enkele melkerijen en poederfabrieken. Kwaliteit en service staan voorop in de relatie met de klanten, met wie een duurzame samenwerking in de keten wordt opgebouwd. Zowel onder de leden als bij de klanten zijn er kleine en grote bedrijven, de gemiddelde bedrijfsgrootte onder de geitenhouders is 500 geiten. De leden onderscheiden zich in de geitensector onder andere via 100 % biologisch voer, meer ruimte in de stal, de beweiding van de geiten en de opfok van de bokjes gedurende minstens drie weken tot soms zes à zeven maanden.