Lees verder
Op 1 januari 2020 start een nieuwe zittingstermijn van de Ledenraad van Menzis. Verzekerden konden zich hiervoor dit voorjaar kandidaat stellen. Menzis ontving ruim 1.500 reacties. Na een zorgvuldige selectie door de Kiescommissie heeft de Raad van Bestuur nu bepaald wie de kandidaten zijn voor het lidmaatschap van de Ledenraad.

Coöperatie Menzis hecht veel belang aan de stem van de verzekerden. Via de Ledenraad – het hoogste orgaan – wordt deze stem gehoord. Dat er zó veel verzekerden hebben gereageerd op de oproep om de Ledenraad te versterken, laat hun betrokkenheid zien.

Verzekerden bij Menzis zijn automatisch ook lid van de coöperatie Menzis. Aan het hoofd daarvan staat de Ledenraad. De leden van de Ledenraad brengen de buitenwereld binnen bij Menzis, door contact te houden met de mensen die zij vertegenwoordigen.
De 41 afgevaardigden waaruit de Ledenraad bestaat, worden gekozen door én uit de verzekerden. Steeds voor een termijn van 4 jaar.
Toetsing is de kerntaak van de Ledenraad. Aan de hand van de praktijk toetsen de leden of de organisatie uitvoert wat is afgesproken in missie, visie, strategie en beleid. Belangrijk hierbij zijn het creëren van meerwaarde voor de verzekerden en maatschappij, financiële stabiliteit en een verantwoord businessmodel. De Ledenraad heeft een aantal formele taken, die zijn vastgelegd in de statuten van de Coöperatie Menzis U.A. en het Kiesreglement.