Lees verder
Tijdens de Jongerendag van Agrifirm en Young CRV heeft minister Henk Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een rapport in ontvangst genomen uit handen van Lennaert Haanstra, voorzitter van de Jongerenraad van coöperatie Agrifirm. Met het rapport wil Agrifirm een inhoudelijke en constructieve bijdrage leveren aan het toekomstperspectief voor Nederlandse boeren en telers. Het document gaat in op het stikstofreductiepotentieel van bewezen technische oplossingen en de vraag wat de financiële consequenties van de landbouwtransitie zijn voor de verschillende boerenbedrijven.

Het rapport is opgesteld door specialisten van Agrifirm, Exlan Advies en Schuttelaar en Partners. Dick Hordijk, CEO Royal Agrifirm Group licht toe: “Met de hele voedselketen werken we aan een mooie en eigentijdse agrarische sector. Daarbij zullen ook maatschappelijke en ecologische vraagstukken, zoals de stikstofvraagstukken, opgelost moeten worden. Het is zo jammer dat de overheidsplannen zich nu focussen op uitkoop en stoppen, terwijl er met bewezen technologieën en andere innovaties nog zoveel kansen liggen voor nieuwe en huidige ondernemers. Ook vanuit coöperatie Agrifirm pakken we hierin onze verantwoordelijkheid. Als Agrifirm zetten we bijvoorbeeld vol in op de ontwikkeling van kringlooplandbouw, emissiereductie door de samenstelling van het veevoer en natuurinclusieve landbouw. Onze specialisten ondersteunen daarbij met kennis en implementatie op het boerenerf.”

Niet alle oplossingsrichtingen komen aan bod in dit rapport, maar het rapport toont volgens Agrifirm de potentie van innovatie. En dan zijn de effecten van andere ontwikkelingsmogelijkheden nog niet eens berekend. “Maar innovatie kan volgens Agrifirm alleen een deel van de oplossing zijn met eenduidige juridische kaders en een integraal plan voor de lange termijn,” vult Dick Hordijk aan. “En daarvoor moet de overheid allereerst duidelijkheid creëren over het verdienvermogen van Nederlandse boeren en telers, want met de huidige onzekerheid blokkeer je de weg voor investeringen en de toepassing van innovaties.”

Het rapport van Agrifirm werd aangeboden tijdens de Jongerendag in Theater Orpheus in Apeldoorn. In het bijzijn van bijna 350 jonge agrarische ondernemers stelden Lennaert Haanstra, (Jongerenraad Agrifirm), Roy Meijer (voorzitter NAJK) en Ben Knoef (Young CRV) vragen aan minister Henk Staghouwer die allemaal neerkwamen op: ‘Hoe zorgt de overheid dat er weer perspectief komt voor onze jonge boeren’? Lees het volledige rapport hier.