Lees verder
Flynth heeft haar positie als grootste accountant en adviseur voor het mkb verstevigd. De omzet steeg van € 143 miljoen naar € 212 miljoen met name als gevolg van de overnames van Accon avm en Astrium. Het resultaat voor belastingen daalde van € 2,7 miljoen naar € 1,8 miljoen met name door hogere afschrijvingen op goodwill en incidentele integratiekosten. De adviesomzet daalde licht. De winstuitkering naar alle medewerkers bedroeg in totaal € 5,1 miljoen.

In maart en april 2022 werden de overnames van Astrium en Accon avm afgerond en is gestart met de integratie tot één sterk Flynth. Hiermee heeft Flynth de basisdienstverlening, HR services en de audit- en adviespraktijk versterkt en haar regionale spreiding vergroot. In een aantal sectoren is Flynth marktleider (bijvoorbeeld glastuinbouw en onderwijs). Flynth heeft zich met deze ontwikkelingen verder voorbereid op de toekomst.

In 2023 hogere omzet verwacht

Flynth verwacht in 2023 een hogere omzet, met name doordat Accon avm en Astrium dan voor een volledig jaar worden meegeconsolideerd. De resultaten zullen, inclusief winstuitkering naar alle medewerkers, naar verwachting in lijn zijn met 2022. Ook in 2023 zal sprake zijn van incidentele kosten door de integratie en implementatie van een nieuw ERP-systeem voor de gehele organisatie. Investeringen in kwaliteit, huisvesting en ICT gaan in 2023 onverminderd door.

Medewerkers

De overnames van Accon avm en Astrium hebben versneld gezorgd voor instroom van nieuwe medewerkers. Het samenvoegen is ondersteund door een goed en evenwichtig integratieplan en heldere communicatie. De integratie zorgde ook voor uitstroom van medewerkers, minder gewenst en toch inherent aan een groot integratietraject. De implementatie van het nieuwe ERP-systeem legde extra beslag op de interne capaciteit. In de huidige krappe arbeidsmarkt blijft behoud én werving van medewerkers ook in 2023 een belangrijke uitdaging.

Het beste advies

Het integratieprogramma en de ERP-implementatie zijn inmiddels grotendeels afgerond. Flynth heeft hiermee in 2023 beslag gelegd op interne capaciteit waarbij er ook eenmalig kosten zijn gemaakt voor externe inhuur.

“We hebben met deze integraties een belangrijke basis voor komende jaren gelegd”, legt voorzitter raad van bestuur Bas Hidding uit. “Klanten en medewerkers hebben in 2022 hun loyaliteit en betrokkenheid opnieuw bevestigd. Klanten hebben steeds gekozen voor de kwaliteit van Flynth. Onze dank gaat dan ook uit naar onze klanten en naar onze medewerkers. Die meebewegend met maatschappelijke ontwikkelingen en organisatorische veranderingen onze slogan ‘het beste advies dat we je kunnen geven’ elke dag eer aan blijven doen.”