Lees verder
De tijdelijke Covid-wet Digitaal Vergaderen/Online ALV geldt sinds 16 maart 2020 en wordt momenteel telkens met twee maanden verlengd.

Ondertussen heeft het bestuur nog steeds de wettelijke verplichting om de jaarrekening binnen 6 maanden na einde boekjaar (doorgaans dus vóór 1 juli) op te stellen. De ALV dient de jaarrekening binnen één maand nadien vast te stellen. Zolang de tijdelijke wet Covid-19 geldt, kunt u als bestuur het besluit nemen om de termijn van 6 maanden te verlengen met maximaal 4 maanden. Dat betekent dat de ALV dus pas uiterlijk eind november de jaarrekening hoeft te hebben vastgesteld. Maar hiervoor is dus wel een bestuursbesluit nodig. Mocht u deze termijn overschrijden dan loopt het bestuur het risico hoofdelijk aansprakelijk te zijn indien faillissement binnen drie jaar volgt. Het is dus verstandig uw coöperatie-agenda te checken!