Lees verder
Horticoop heeft in 2020 een goed jaar gedraaid, ondanks de coronapandemie die de wereld in haar greep hield. Het boekjaar werd afgesloten met een omzetstijging van ca. 12 miljoen euro en een nettowinst van 3,6 miljoen. In 2019 was nog sprake van een verlies van 1,7 miljoen euro. Vorige week stelde de ledenraad de jaarcijfers vast.

De geconsolideerde netto-omzet steeg in 2020 met 9,4 procent tot € 141,4 mln. (2019: € 129,4 mln.). De stijging was voor een belangrijk deel te danken aan de deelneming in het Amerikaanse Hort Americas. Door de uitbreiding van het belang naar 67,5 procent eind 2019, werd de omzet van deze onderneming in 2020 voor het eerst meegeconsolideerd in de jaarcijfers. Daarnaast was er bij de omzetontwikkeling bij andere buitenlandse deelnemingen, vooral in Denemarken en Duitsland sprake van een sterke groei. Ook de omzetontwikkeling bij de Horticoop techniek- en winkelactiviteiten was positief.

Eind 2020 breidde Horticoop haar belang in Smartcoat uit van 80% naar 100%. Smartcoat produceert (vooral) innovatieve hightech coatings voor een optimaal kasklimaat. Mardenkro/ Redusystems en Sudlac zijn de belangrijkste merknamen Beide merken ontwikkelden zich positief.

Het resultaat werd positief beïnvloed door de opbrengst van de verkoop van panden, hiertegenover waren er ook extra (eenmalige) lasten in verband met de aan- en verkoop van activiteiten en het transitieproces van de organisatie.

In 2020 zijn grote stappen gezet op weg naar een nieuwe invulling van de coöperatie. Vanwege schaalvergroting en professionalisering bij de leden is de behoefte aan coöperatieve, bedrijfsmatige ondersteuning de afgelopen decennia geleidelijk afgenomen, maar ook veranderd. Voor Horticoop was dit aanleiding zich te gaan herbezinnen op de coöperatieve vorm. In het najaar van 2020 is besloten dat de coöperatie zich in de toekomst nog steeds richt op het vervullen van de behoeften van leden, maar niet meer primair via toelevering en service ter ondersteuning in hun bedrijfsactiviteiten. Het primaire doel wordt verbreed: Horticoop richt zich op het belang van de leden, individueel en collectief als sector, in financiële, innovatieve en duurzame zin. Deze plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt.
Ook de eerste helft van 2021 is voor Horticoop financieel goed begonnen. De omzetten en resultaten bij de verschillende activiteiten ontwikkelen zich positief en liggen op plan. De verwachtingen voor 2021 zijn dan ook positief.