Lees verder
Op de website van AB Midden staat een mooi portret van Rosé Fleury, Raad van Commissarissen AB Midden Nederland. Zij vertelt over haar verbondenheid met de coöperatie.

Al jarenlang is Rosé Fleury een vertrouwd gezicht in de Raad van Commissarissen. De inwoonster van Wijk bij Duurstede, in het dagelijks leven hoofd financiën bij Samen Veilig Midden-Nederland, vervult die toezichthoudende en adviserende functie met veel plezier. Een kennismaking met de financieel expert binnen de RvC, die in haar vrije tijd het liefst het ruime sop kiest.

“AB Midden Nederland zit in mijn DNA. Het is een organisatie waar ik heel gelukkig van word, waar ik me als boerendochter zéér in thuis voel.” Was getekend: Rosé Fleury. Als lid van de Raad van Commissarissen voelt ze zich duidelijk verbonden met de coöperatie. “Die klik was er vanaf het moment dat ik aantrad in 2013. Praktisch gezien had ik wel een jaar nodig om me de organisatie eigen te maken. Een coöperatie heeft onder meer met een directie en een ledenraad een complexere structuur. Het bevalt me nog steeds heel erg goed. Het werk voor de Raad van Commissarissen geeft me energie.”

Binnen de RvC is met name het financiële deel haar expertise. “Ieder lid heeft zijn of haar eigen vakgebied. Van juridische zaken tot specifieke kennis in branches als de bouw en het transport en natuurlijk kennis van de agrarische sector. Het is belangrijk dat diverse kwaliteiten zijn vertegenwoordigd in een RvC.” Daarnaast onderhoudt ze namens de RvC de contacten met de Ondernemingsraad. “Zeker één keer per jaar heb ik met hen een koffiemoment, bijvoorbeeld tijdens een vergadering of op een andere bijeenkomst. Ik sluit dan aan om vanuit hun invalshoek input te krijgen en waar nodig vragen te beantwoorden of op te halen. De OR is ook geïnteresseerd hoe wij onze rol als toezichthouder hebben uitgeoefend zoals bij de bouw van het nieuwe pand of tijdens de coronapandemie.”

Op financieel gebied trof ze bij haar aantreden een gezonde situatie aan. “Alles klopte en als ik aan toenmalig directeur Wim Duizer naar een bepaalde klant navraag deed, keek hij in zijn agenda en zei hij: ‘Oh, daar ben ik vorige week nog geweest en vertelde over de gemaakte afspraken.’ Die manier van werken, alle kennis in het hoofd van de directeur, zou tegenwoordig trouwens niet meer kunnen. AB Midden Nederland heeft in de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt en is over de volle breedte zakelijker en professioneler gaan functioneren. Een proces wat nog steeds in volle gang is. Dat is een goede zaak, maar gelukkig is daarbij nooit de cultuur die AB Midden Nederland zo bijzonder maakt uit het oog verloren. De boerenwortels zijn en blijven een belangrijke reden voor bedrijven uit alle branches om juist voor ons te kiezen. Ondanks dat het aandeel van het reductiewerk afneemt, moet je daar heel zuinig op zijn.”

Om goed te functioneren moet een commissaris zich actief opstellen, is de overtuiging van Rosé Fleury. “Omdat je op basis van relatief weinig informatie een beeld moet vormen van de stand van zaken, is het voortdurend stellen van vragen heel belangrijk. Op je eigen terrein moet je, je extra goed voorbereiden en waar nodig zelf navraag doen. Raden van Commissarissen dragen tegenwoordig de good governance (gedragscode, red.) uit. Tijdens de vergadering van de RvC pas je envelop met de stukken openmaken kan echt niet en dat gebeurt gelukkig ook nergens meer. Ik heb als commissaris bij AB Midden Nederland veel geleerd. Van die ervaring maak ik in mijn huidige functie, waarin ik zelf ook verantwoording afleg aan de Raad van Toezicht, graag gebruik.”

In het dagelijks leven is ze hoofd financiën bij Samen Veilig Midden-Nederland. Een volkomen andere ‘tak van sport’. “Ik kom uit het bedrijfsleven en wilde graag ook eens bij een non-profit organisatie werken. Samen Veilig maakt zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen, van ongeboren baby’s tot 100-jarigen. Het is een intensief proces, waarbij je bijvoorbeeld veel te maken hebt met kinderen die uit huis worden geplaatst of met huiselijk geweld te maken hebben en bij ons onder toezicht staan. Ik schrik er nog elke dag van hoe ernstig de situatie vaak is. Het is onvoorstelbaar hoeveel leed er achter de voordeur is. Zeker in de coronatijd hebben we een piek in onze werkzaamheden gezien, omdat het vele thuiszijn van ouders en kinderen voor veel spanningen zorgde.”

In haar vrije tijd zul je Rosé Fleury niet snel binnen vinden. “Vrije tijd is naar buiten”, lacht ze. “Wandelen, fietsen, maar bij ons staat de boot op 1.” Een voorliefde die ze deelt met het hele gezin. Blikvanger in de achtertuin is het ‘Opkikkertje’, een boot die op een trailer staat. Niet van henzelf, maar van de kinderen. Meerdere gezinsleden hebben een eigen vaartuig en de oudste zoon heeft zelfs maritieme techniek gestudeerd. “In Makkum hebben we een zeilboot liggen waarmee we ook de zee op kunnen gaan. Dat is voor ons dé manier om van het buitenleven te genieten.”