Lees verder
Horticoop gaat op een andere manier invulling geven aan de coöperatie. In de nieuwe opzet van de coöperatie ontvangen leden participaties in de onderneming en gaat Horticoop actief investeren in de sector. Daarnaast wordt er efficiënter samengewerkt. Het doel? Een duurzame en gezonde toekomst voor de (glas)tuinbouw helpen bewerkstelligen. Nationaal en internationaal.

In 1904 is Horticoop opgericht om haar leden te ondersteunen in de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten. Hoewel Horticoops missie na ruim honderd jaar niet veranderd is, is de relatie met de leden dat wel. De relatie is niet langer gebaseerd op gezamenlijke inkoopvoordelen en er is behoefte aan een andere invulling. En in die behoefte willen we als coöperatie voorzien. Daarom verlegt Horticoop haar koers.