Lees verder
Met ingang van 1 januari 2020 is Coöperatie DOOR een coöperatie op aandelen. Daarmee zijn de aangesloten telers naast lid van de aangesloten telersverenigingen ook aandeelhouder. In het voorjaar van 2019 werd door de tomatentelers van Prominent al het goede voorbeeld gegeven en nu volgen ook de telers van Green Diamonds, Paprico, Purple Pride en SweetPoint.
De aangepaste organisatiestructuur heeft voor de circa veertig ondernemers duidelijke voordelen, vertelt Jan Opschoor, Algemeen Directeur van de coöperatie. “Een coöperatie valt of staat met een duidelijk gezamenlijk belang. Gezamenlijke verkoop en marketing is daarbij heel belangrijk, maar de onderlinge band en het samenwerken wordt nog hechter als je ook samen een bedrijf hebt waar je aandeelhouder van bent. De nieuwe organisatievorm biedt een goede structuur om samen met de leden de volgende stap te zetten; van samen werken naar samen ondernemen.”

Coöperatie als verlengstuk eigen bedrijf

Door de herstructurering worden de leden aandeelhouder van coöperatie DOOR. Dit vergroot de betrokkenheid van de aandeelhouders, zo is de gedachte. En niet alleen in financiële zin, ook het goed functioneren van de coöperatie wordt voor leden belangrijker. “Leden gaan de coöperatie als verlengstuk van hun eigen bedrijf zien. Het bevordert het nemen van lange termijn beslissingen. De nieuwe ondernemende structuur kan tevens een oplossing bieden voor leden die op afzienbare termijn hun bedrijf willen stoppen.”

Aantrekken externe financiering

De coöperatie op aandelen geeft structuur aan het doen van gezamenlijke investeringen en moet ondernemerschap stimuleren. Naast een sterkere binding met de leden geeft de nieuwe organisatiestructuur ook stabiliteit in het ledenareaal voor de toekomst. Belangrijk bij het nemen van beslissingen met lange termijn consequenties. “Dit voordeel wordt ook gezien door banken en andere financiers. Het vergemakkelijkt het aantrekken van externe financieringsbronnen”, aldus financieel directeur Stefan van Vliet.

Toekomst Coöperatie DOOR is dankzij de nieuwe aandelenstructuur binnen een coöperatieve vorm, klaar voor de toekomst. “Alle bij DOOR aangesloten leden zijn positief over de toekomstgerichtheid van de nieuwe structuur. Hiermee versterken we onze identiteit en positie. DOOR is er voor bedrijven die er ook over 20 jaar nog willen zijn en zorgt goed voor leden die mee hebben gebouwd aan de huidige organisatie. Dus zorgplicht in combinatie met toekomstgerichtheid”, aldus Jan Opschoor.