Lees verder
Harvest House bestaat over enkele weken tien jaar. En als het aan algemeen directeur Jelte van Kammen ligt, is dit pas het begin van de coöperatie. 'Onze focus ligt op de hightechglastuinbouw. Deze sector is uniek en kan een enorme rol vervullen als het gaat om wereldwijde verduurzaming.'
Kimberley Bakker

Harvest House maakt er geen geheim van toe te willen naar minder telefoonnummers in Nederland, België en Spanje. ‘We hebben in Nederland zeven telersverenigingen die tomaat, paprika en komkommer in hun assortiment hebben’, stelt Van Kammen. ‘En dan heb ik de tien grootste individuele telers niet meegeteld. We moeten onze sector beter organiseren.’ Van Kammen zou graag zien dat Nederland teruggaat naar twee telersverenigingen en enkele individuele spelers daaromheen. ‘Dat is beter voor de prijsvorming.’

Zoals u aangeeft, zijn er tal van telerscoöperaties. Wat maakt Harvest House anders?

‘Dat zijn onze leden en hun ondernemerschap. Dat ondernemerschap zie je terug in de samenwerking die telers opzoeken en hun transparantie naar elkaar. Als ik leden vraag wat onze coöperatie anders maakt, hoor ik dat er een sterke cultuur heerst om elkaar beter te maken. Er is een enorme daadkracht.

‘Wat ikzelf waardeer aan onze ondernemers: afspraak is afspraak. We discussiëren, besluiten en respecteren de besluitvorming. Ook als een lid bakzeil haalt, wordt een keuze gerespecteerd en worden geen oude koeien uit de sloot gehaald. Dat geeft voorwaartse gang.’

Waarom zijn thema’s als samenwerking en transparantie zo belangrijk?

‘De vraagstukken waar ondernemers mee te maken hebben, los je niet alleen op. Neem als voorbeeld een project rond kunstmatige intelligentie in de kas dat we met Source.ag hebben opgepakt. Dat functioneert alleen als je zoveel mogelijk data bij elkaar brengt.

‘Het is een cliché, maar wel waar: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Helemaal in een tijd waarin de ontwikkelingen als een speer gaan. Daarbij is het als solitair bedrijf vaak niet mogelijk de investeringen te doen die bij dit soort projecten horen. Overigens betekent dat niet dat wij polderen. Er is altijd de keuze om wel of niet mee te doen aan een project.’

Is er dan geen toekomst voor solitaire bedrijven?

‘Ondernemers die alleen optrekken, hebben in mijn ogen steeds meer de behoefte ergens bij aan te sluiten. Ik snap dat niet iedereen geschikt is voor onze coöperatie, maar ik denk dat slechts een enkele ondernemer in staat is solitair verder te gaan. De meesten moeten de komende jaren de keuze maken bij welk collectief zij zich prettig voelen.’

Hoe kijkt u naar de positie van de retail als het gaat om ketensamenwerking?

‘Ik vind dat supermarktketens stappen in de goede richting zetten. Wel valt op dat ze steeds vaker één teler aan zich willen binden. Dat is lastig. Die teler produceert veel meer dan in de supermarkt kan worden afgezet.

‘Wat ik ook jammer vind, is dat een aantal duurzaamheidsconcepten is gestrand omdat de support er niet is. Dat zie ik graag anders. Maar wat ik zeg, de retail pak ook dingen goed op. Ik zie de supermarkt daarom niet als blokkade in een samenwerkingsproces.’

Volgens jullie moet iedereen toegang hebben tot gezond en lekker eten. Hoe bereiken we dat?

‘Onze focus ligt de komende jaren op Europa. Daar moeten we eerst stappen zetten. We geloven in de cirkel van 800 kilometer. We kijken waar we willen produceren en waar we dat kunnen afzetten. Is dat buiten die straal, dan moeten we misschien op een andere locatie produceren of een logistiek centrum neerzetten. Zo proberen wij een bijdrage te leveren aan het gezond voeden van de wereld.’

De glastuinbouw wordt geprezen om zijn innovatievermogen. Welke innovaties zijn nu echt nodig?

‘Er zijn drie thema’s waarvoor we nu oplossingen moeten vinden: fossiele brandstoffen, synthetische gewasbescherming en oppervlaktewater. Wij proberen daar met onze leden een bijdrage aan te leveren.

‘Zo hebben we bij 90 procent van de leden een voetafdrukmeting uitgevoerd met de HortiFootprint Calculator. Als je kijkt naar de milieu-indicator, zie je synthetische gewasbescherming eigenlijk niet terug. Zo klein is de impact op het milieu. Probleem is dat je daar in de maatschappij niet meer mee wegkomt. We moeten dus op zoek naar een manier om zonder te telen. Daar zijn innovatie, daadkracht en samenwerking voor nodig.

‘Op het gebied van energie hebben we al veel bereikt, maar er is meer nodig om in elke kas van het gas af te kunnen. Ook voor schoon oppervlaktewater blijft innovatie belangrijk.’

Heeft Nederland daar een voorbeeldrol in?

‘Ja, onze voedingsindustrie is uniek. We hebben veel kennis als het gaat om hightechglastuinbouw. Juist op dit soort onderwerpen kunnen we een bijdrage leveren in de wereld.’

De pijler ‘Gezonde planeet’ staat hoog op de agenda. Hoe voorkomen we dat we de pijlers ‘Gezonde mens’ en ‘Gezond ondernemerschap’ vergeten?

‘Je kunt niet werken aan een gezonde planeet als je geen gezond ondernemerschap toepast. Als je geen gezond rendement hebt, kun je het vergeten. Daarom vind ik dat innovatie en duurzaamheid meer beloond mogen worden.

‘Als het gaat om de pijler ‘Gezonde mens’, denken we mee in hoe we het mensen makkelijker kunnen maken om te kiezen voor gezonde voeding. Ook als werkgever moeten we zorgen voor gezonde mensen, via gelijkheid in salarissen, diversiteit en het stimuleren van werknemers in hun ontwikkeling.’

Waar staat de glastuinbouw over vijf jaar?

‘We hebben in Nederland veel gediscussieerd over de gouden driehoek: overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Nu praten we over een diamant, je moet de samenleving eraan toevoegen. Waar we als sector op moeten focussen, is dat we elkaar weer vinden. Als je er met elkaar hetzelfde over denkt, kunnen we in Brussel één boodschap afgeven. Je komt dan krachtiger over. Daarom blijven samenwerking en samen optrekken speerpunten.’