Lees verder
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Vandaag presenteren we de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 waarbij we een sterke groei in premie en resultaat laten zien. Financiële markten waren minder volatiel dan in 2022 waardoor het rendement op onze beleggingen is verbeterd. De maatschappelijke en economische context waarin we opereren blijft echter dynamisch en onzeker. Onder andere als gevolg van hoge inflatie en vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. Recentelijk hebben we daar in Europa weer tal van voorbeelden van gezien.

Ook op het vlak van zorg, pensioenen en de woningmarkt liggen er uitdagingen waar we vanuit onze purpose ‘Duurzaam Samen Leven’ aan werken. Samen met zorgaanbieders en overheden werken we op basis van het Integraal Zorgakkoord aan het verder verbeteren van regionaal zorgaanbod. Enorm belangrijk, op die manier houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar. Door meer levensloopbestendig te bouwen, spelen we in op de veranderende woonbehoeftes als gevolg van een vergrijzende samenleving. Daarmee ontlasten we bovendien voor een deel de zorg. En per 1 juli ging de Wet Toekomst Pensioenen in. Samen met onze klanten zijn we gestart met de implementatie.

Stijging operationeel resultaat

Het operationeel resultaat over de eerste 6 maanden komt uit op € 405 miljoen. Dat is € 165 miljoen (+69%) hoger dan vorig jaar. Bij Schade & Inkomen steeg het operationeel resultaat met € 61 miljoen. De totale schadelast was lager dan vorig jaar doordat grote weercalamiteiten in Nederland, zoals in 2022 de februaristorm, uitbleven in de eerste zes maanden van 2023. Wel zien we dat door de toegenomen verkeersintensiteit het aantal schades substantieel toeneemt. Ook de kosten voor schadeherstel nemen toe als gevolg van de inflatie. De combined ratio blijft met 91,3% sterk. Het operationeel resultaat van het Zorgbedrijf verbeterde met € 67 miljoen. Het resultaat van Oudedagsvoorzieningen (“ODV”) verbeterde naar € 10 miljoen. Bij Achmea Bank, onderdeel van ODV, stegen de rente-inkomsten. De hypotheekmarges namen toe en de hypotheekportefeuille groeide in de eerste zes maanden. Bij Pensioen & Leven is de onderliggende ontwikkeling in lijn met onze verwachtingen. Het operationeel resultaat daalde naar € 134 miljoen, onder andere door hogere indexaties op pensioencontracten uit het service book. Het operationeel resultaat van Internationaal verbeterde ten opzichte van vorig jaar met € 34 miljoen en kwam, ondersteund door verdere premiegroei, break-even uit. Tot slot verbeterde ook het operationeel resultaat op onze herverzekeringen met € 37 miljoen door het uitblijven van grote calamiteiten in de eerste zes maanden.

Groei inkomsten

De premies groeiden met € 1,5 miljard (+8%) naar € 19,9 miljard. Bij Schade & Inkomen groeiden de premies met 4%, met name door groei in het zakelijke segment. Bij Zorg steeg de premie met 7% door hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage. Internationaal was er sprake van de sterkste premiegroei (+41%) als gevolg van inflatie en klantgroei. Bij ODV steeg het vermogen onder beheer met 6% naar € 206 miljard door instroom van nieuwe klanten en koersontwikkelingen. Het hypotheekvolume van Achmea Bank groeide met € 1 miljard. In het licht van onze groeistrategie op hypotheken kondigden we in april een samenwerking met Munt Hypotheken aan. We verwachten de komende drie jaren met Munt circa € 1,5 miljard aan extra hypotheken te verstrekken. Een zorgelijke ontwikkeling is dat bij het aangaan van een hypotheek steeds minder mensen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Op de langere termijn kan dit leiden tot schrijnende situaties.

Samengevat

  • Operationeel resultaat stijgt met € 165 miljoen door hoger verzekeringstechnischresultaat Schade & Inkomen, beter beleggingsresultaat en groei rentemarge bij Oudedagsvoorzieningen
  • Premiegroei in alle segmenten; toename van € 1,5 miljard (8%) naar € 19,9 miljard. Volume Assets Under Management +6% naar € 206 miljard
  • Solvabiliteit robuust op 195%; afname door hogere zorgkosten en impact nieuw herverzekeringsprogramma
  • Klanttevredenheid onverminderd hoog. Goede NPS-scores van de merken mede dankzij investeringen in klantbediening en digitalisering
  • Kosten stijgen (+11%) door inflatie, groei, strategische investeringen, wet- en regelgeving en hogere personeelskosten
  • Eerste rapportage conform nieuwe boekhoudregels (IFRS 9/17) met impact op weergave
    cijfers; geen verandering in onderliggende verdiencapaciteit en financiële ambities