Lees verder
De afgelopen twee weken hebben op vijf plaatsen in ons werkgebied de Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden. Met een opkomst rond de 50% van ons telersbestand, kunnen we zeggen dat de vergaderingen ook dit jaar weer goed bezocht zijn.

De opzet van de vergaderingen met diverse onderwerpen, spreekt onze telers aan. De onderwerpen van dit jaar waren:

  • de onlangs goedgekeurde jaarcijfers.
  • De ontwikkelingen in de markt en het bedrijf met daarbij een uitleg over de nieuwe koers.
  • De wijzigingen in onze AVI en Tafel reglementen.
  • En teelt-technische zaken met onder andere de stand van zaken rondom CIPC en alternatieve middelen.

Uitslag verkiezingen Ledenraad

Ook zijn er verkiezingen gehouden voor de Ledenraad. Vandaag zijn alle stemmen geteld en is geconstateerd dat Paul Bruijnen, Arnout den Ouden en Bart Peters met overgrote meerderheid van stemmen zijn gekozen in de Ledenraad. Wij feliciteren hen met hun (her)benoeming. Daarnaast danken wij Marcel Verhoeven voor zijn jarenlange inzet in de Ledenraad.

Marcel Verhoeven en Bart Peters

Links Marcel Verhoeven, niet herkiesbaar in de Ledenraad en rechts opvolger Bart Peters

De Ledenraad overlegt regelmatig met het managementteam van Nedato en functioneert als een belangrijke klankbordgroep en wordt tijdig betrokken bij beleidsbesluiten op langere termijn en ontwikkelingen in het bedrijf. De Ledenraad behartigt uw belangen daarin. Een goede afspiegeling van het ledenbestand met spreiding van regio, teeltsegmenten en leeftijd is daarom van belang.