Lees verder
Coöperatieve Vereniging Belangenbehartiging Geitenhouderij Noord Nederland (BGNN) en Coöperatieve Belangenvereniging Melkgeitenhouderij Midden Nederland U.A. (CBM) gaan hun leden raadplegen over het samengaan van beide coöperaties. Doel is om de fusie per 1 januari 2023 in te laten gaan, wanneer de leden hiermee instemmen.

Er zijn veel ontwikkelingen in de melkgeitensector. Ook komen er zowel vanuit de markt als de overheid veel veranderingen op de sector af. Beide coöperaties vinden het belangrijk dat er een sterke coöperatie voor de Nederlandse melkgeitensector blijft bestaan. Daarom hebben ze nagedacht over hoe die sterke positie in de toekomst kan worden gewaarborgd.

Daarbij zal Rouveen Kaasspecialiteiten de verwaarder worden van deze geitenmelk. Op dit moment regelt CBM zelf de afzet. Alle melk van BGNN gaat al naar Rouveen, net als een deel van de melk van CBM. De melk gaat ook naar andere partijen als FrieslandCampina en Ausnutria. De afzetcontracten die CBM met deze melkverwerkers heeft, loopt in de nieuwe situatie door. Rouveen Kaasspecialiteiten zorgt ervoor dat deze geitenmelk bij de fabrieken komt.

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor de leden worden in de komende weken de plannen toegelicht. In totaal gaat het daarbij om honderd leden, die samen 100 miljoen kilo geitenmelk produceren.