Lees verder
De Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg en Koninklijke FruitMasters gaan een mogelijke samenwerking onderzoeken.

Hiertoe hebben de leden van Fruitveiling Zuid-Limburg besloten tijdens hun Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdagavond 20 mei. Ook de Raad van Commissarissen van FruitMasters heeft hiermee ingestemd.

Onderzoek naar samenwerkingsvormen
Beide organisaties kijken positief naar een eventuele samenwerking en de kansen die dit zal brengen voor de leden van hun coöperaties. De mogelijke samenwerkingsvormen worden de komende tijd onderzocht. Uitslag hiervan wordt voor de start van het nieuwe hardfruitseizoen verwacht. Indien hieruit blijkt dat er voldoende basis is voor een samenwerking, zullen verdere voorbereidingen worden getroffen alvorens dit wordt voorgelegd aan de leden van de coöperaties tijdens afzonderlijke ledenvergaderingen.

Kwaliteit en zekerheid
“Beide coöperaties kennen een lange traditie van het telen van fruit op Nederlandse bodem. Het onderzoek is opgezet om samen te kijken naar de mogelijkheden en kansen die een samenwerking zullen bieden. Hierbij staat het belang van de teler en het zekeren van een goede afzet van het fruit centraal”, aldus de coöperaties.