Lees verder
Behoud van de huidige omvang van de melkaanvoer, de coöperatie blijft 100% eigenaar van de onderneming en herstel van het vertrouwen van leden; dat zijn enkele kernpunten voor de nieuwe strategie die zuivelcoöperatie FrieslandCampina vanaf 1 februari voor gaat leggen aan de leden.

De aftrap voor de gesprekken gaf het grootste zuivelbedrijf van Nederland in een online bijeenkomst over ‘Koers op 2030’. De nieuwe voorzitter Sybren Attema en andere bestuursleden lichten de voornemens toe richting leden. Attema benadrukt dat het gaat om een denkrichting die allereerst met de leden wordt besproken.

De aanloop naar de nieuwe koers is al maanden bezig, in december zijn de eerste contouren al aangekondigd in de ledenraad. Toen werd aangekondigd dat FrieslandCampina weer nieuwe leden wil aantrekken, daarover moet deze zomer al meer duidelijk zijn. De stand van zaken over een mogelijke verkoop van kindervoeding kwam nadrukkelijk niet aan de orde.

Herstel vertrouwen

In de bijeenkomst ging het vooral over de coöperatieve onderwerpen die in de eerste plaats de leden aangaan. Uiteindelijk hebben die ook grote invloed op de onderneming. Bijvoorbeeld als het gaat om het beter in de markt zetten van inspanningen op het gebied van duurzaamheid en de verdeling van de meeropbrengsten van bijzondere melkstromen. Herstel van het vertrouwen tussen leden en bestuurders is cruciaal, stelden Attema en zijn collega-bestuurders meerdere malen. De Duitse bestuurder Hans Stöcker benoemde (in het Nederlands) vertrouwen als cruciaal om de andere doelen te halen. “Besluiten moeten beter gedragen worden door de leden, zonder vertrouwen gaan we ook de andere doelen niet halen”, aldus Stöcker

10 kernpunten

De kern van Koers op 2030 omvat 10 punten. Dat begint met behoud van de omvang van het bedrijf. Volgens Attema geeft een verdere afname van de omvang, nu circa 10 miljard kilo ledenmelk, geen substantiële verbetering van het rendement. Tegelijkertijd is omvang nodig om het productienetwerk en de markten in stand te houden. Alleen zo kan een toonaangevende melkprijs worden behaald voor de leden en blijft het bedrijf een aantrekkelijke werkgever voor talentvolle medewerkers.

Alle tien punten op een rij, zoals weergegeven in de bijeenkomst:

  1. De coöperatie betaalt een toonaangevende melkprijs. Om blijvend van waarde te zijn voor de leden, in de markt en samenleving wil FrieslandCampina haar omvang behouden;
  2. De coöperatie staat voor goede waardering van de melk, biedt ledenbedrijven ruimte om te groeien en wil ook nieuwe leden aan zich binden;
  3. De wensen van de markt zijn leidend voor de koers;
  4. Diversiteit is de kracht van de coöperatie en geeft stabiliteit en wendbaarheid;
  5. FrieslandCampina wil collectieve duurzaamheidsdoelen voortdurend verbeteren en halen. Elk individueel bedrijf kiest op welke thema’s het wil excelleren;
  6. De coöperatie verdeelt de meeropbrengsten uit de markt;
  7. De coöperatie beloont beweging op duurzaamheidseisen van de markt van morgen;
  8. Eigenaarschap brengt zeggenschap en waarde én vraagt verantwoordelijkheid en bijdrage;
  9. De coöperatie blijft enig aandeelhouder van de onderneming. Vreemd kapitaal mag niet ten koste gaan van de zeggenschap;
  10. Werken vanuit vertrouwen. Daarbij is iedereen aanspreekbaar op zijn of haar bijdrage aan het geheel.