Lees verder
Op woensdag 26 juni jl. vierde Dactari haar 50-jarig bestaan. Op deze dag vond onder andere de Algemene Ledenvergadering 2019 van de dierenartsencoöperatie plaats.

In verband met het jubileum was er voorafgaand aan de ALV een informatief programma. De middag startte met een indrukwekkende rondleiding bij Covetrus, de groothandel die voorheen bij de coöperatie hoorde. Waarna een workshop generatiemanagement in de dierenartsenpraktijk volgde.

Om 20.00 uur opende bestuursvoorzitter Hans Smit de vergadering met zijn visie op de positieve situatie waarin Dactari zich op dit moment bevindt. Na een korte terugblik op de pittige ALV van afgelopen jaar, is het goed om nu te zien dat de coöperatie na de inkrimping er zowel financieel als ondernemend goed voor staat. Danse Sonneveld en Chantal Duijn toonden vervolgens een overzicht van de huidige activiteiten en diensten aan de aanwezige leden. ICOVet en PE-Veterinair zijn uitgegroeid tot stabiele diensten binnen de veterinaire wereld en het aantal participerende dierenartsen blijft toenemen. Er zijn ook nieuwe diensten in ontwikkeling speciaal voor de jonge dierenartsen. Hierna presenteerde penningmeester Reinard Everts de jaarcijfers over 2018, waarbij hij ook een vooruitblik naar de voorlopige cijfers van 2019 gaf. Tijdens deze vergadering werd Renate Masselink herbenoemd voor nog eens vier jaar. Hiermee blijft het bestuur bestaan uit bovengenoemde drie personen.

1969 – 2019

Dactari viert dit jaar het 50-jarig bestaan! De coöperatie werd in 1969 in Haarlem vanuit de Maatschappij voor Diergeneeskunde opgericht door honderd dierenartsen. Inmiddels is het aantal leden van de coöperatie gegroeid naar ruim 2.000 praktiserende dierenartsen. Bij de oprichting van de coöperatie droeg de coöperatie de naam AUV – Ad Usum Veterinarum – Dierenartsencoöperatie en werd de eerste belangrijke stap gezet met het oprichten van een groothandel. Gezamenlijk inkopen gaf financiële en praktische voordelen. Later werd ook het zorgen voor kennis en kunde op het gebied van apotheekbeheer en het geven van diverse cursussen op praktijkmanagementgebied een belangrijk onderdeel van de coöperatie. In een later stadium werd Instruvet, de groothandel op het gebied van instrumentarium, en Eurovet, het farmaceutisch bedrijf toegevoegd. In 2012 verkocht AUV de groothandel en het farmaceutisch bedrijf.

In 2014 veranderde de coöperatie haar naam in Dactari: DierenArtsenCoöperatie Ter Aller Revenuen en Inkomsten. Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatieve vereniging van en voor de praktiserende dierenarts in Nederland. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend dierenarts. Dactari biedt ondersteuning op het gebied van nascholing, verplichte en vrijwillige registraties, praktijkvoering en andere zaken.