Lees verder

In het kader van het themajaar Financiering van de coöperatie heeft NCR haar leden gevraagd een enquête in te vullen. 80% van de leden heeft dit gedaan. Heel veel dank hiervoor! We hebben aan de hand hiervan interessante maar soms ook verrassende inzichten gekregen.

Op het NCR symposium van 7 oktober a.s. zullen we de resultaten delen en verder bespreken. Zodra inschrijving hiervoor mogelijk is wordt u hiervan via e-mail op de hoogte gesteld.