Lees verder
De Energie Monitor is een jaarlijkse rapport dat de lokale energie-initiatieven in Nederland zichtbaar maakt en laat zien wat ze samen allemaal bereiken. De Monitor geeft zicht op het aantal energiecoöperaties, hun projecten en activiteiten. En hoe ze in onderlinge samenwerking met elkaar een stevige maatschappelijke beweging vormen.

De Lokale Energie Monitor is de jaarlijkse voortgangsrapportage over burgerenergie-initiatieven uitgebracht door klimaatstichting HIER en Energie Samen. Ze monitoren al acht jaar lang de lokale energie-initiatieven in Nederland.

2022 was op zijn zachtst gezegd een turbulent jaar. Zeker op het gebied van energie. De oorlog in Oekraïne, de snel teruglopende aanvoer van Russisch gas en de torenhoge energieprijzen die (mede) daardoor verder stegen, hebben grote gevolgen voor de bedrijven en burgers. Energiearmoede werd een realiteit voor steeds meer huishoudens.

Schaarste, leveringszekerheid en zelfvoorziening kwamen hoog op de politieke agenda te staan en zijn, naast het klimaat, (weer) belangrijke aanjagers van de energietransitie. Het tekent de dynamische context waarbinnen de burgercollectieven werken.

Burgercollectieven

Nederland telt in 2022 totaal 705 energiecoöperaties, dat is 1% meer dan in 2021. De groei neemt duidelijk af. Er is een verzadigingspunt bereikt nu in bijna 86% van de gemeenten een energiecoöperatie actief is.

Het geschatte aantal leden en/of deelnemers aan projecten is 120 duizend, een toename van 8% te opzichte van 2021.

De coöperaties houden zich met vrijwel alle aspecten van de energietransitie bezig: energieopwekking, -besparing, -opslag en -handel.

Coöperaties in de provincies

In 86% van alle gemeenten, waar 92% van alle Nederlanders woont, zijn energiecoöperaties actief. In principe heeft vrijwel iedere Nederlander een coöperatie in de buurt waar hij of zij zich bij kan aansluiten.