Lees verder
Mia Hopperus Buma heeft een kort paper "Diversiteit binnen de Raad van Commissarissen (RvC) bij coöperaties" geschreven voor de leergang Board Potentials die zij heeft gevolgd.
Mia Hopperus Buma

Ze hoopt met het paper bij te dragen aan meer diversiteit in de RvC bij coöperaties en het thema diversiteit op de agenda van coöperaties te blijven houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verscheidenheid in leeftijd, geslacht en achtergrond.