Lees verder
In de aankomende periode organiseert NCR diverse Pop-up labs. Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten die gericht zijn op uitwisseling van ervaring en kennis over thema’s die meerdere NRC-leden bezig houden. Aanmelden is gratis!

In het voorjaar hebben we de volgende Pop-up Labs in de planning staan:

Inhoud sessie: In dit Pop-up Lab bespreken we wat nodig is voor jou als lid om de Jongerenraad tot een succes maken. We gaan in op de vraag hoe je als Jongerenraad in deze tijd de verbinding met jongeren kan versterken:

  • Wat is jullie rol als Jongerenraad
  • Waar loop je tegenaan
  • Wat doen jullie om jongeren te betrekken
  • Welke activiteiten en initiatieven horen hierbij

Ook is er ruimte in het programma voor vragen en dilemma’s die je als deelnemer vooraf kunt inbrengen.

Voor wie: Om zoveel mogelijk verschillende inzichten te delen kan per coöperatie één lid van de Jongerenraad deelnemen.

——————————————————————————————————————–

Inhoud sessie: Per 1 juli 2021 zal voor coöperaties de nieuwe wet  ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ in werking treden. Dit betekent het nodige voor de coöperatie. Op sommige punten zullen de statuten aangepast moeten worden. Ook heeft het gevolgen voor de wijze waarop bestuurs- en RvC vergaderingen praktisch gehouden worden, en voor de inhoud van de notulen. En last but not least: de wet biedt een interessante nieuwe mogelijkheid voor de inrichting van de governance, het monistisch model. In deze bijeenkomst bespreken we wat deze wet voor uw coöperatie betekent.

Voor wie: De secretaris, de bedrijfsjurist, de bestuurder, de bestuursondersteuner.

Dit is alvast een greep uit de aankomende Pop-up labs; er zullen dit jaar nog meer volgen. Wij houden u op de hoogte via de mail en onze website.