Lees verder
De Ledenraad van bloemenveiling Royal FloraHolland zal eerder bij de uitvoering van de strategie worden betrokken.

Deze toezegging heeft de directie van de coöperatie beschreven in de wekelijkse nieuwsbrief van de veiling. Dat eerder betrekken gebeurt “vanaf het moment van probleemanalyse in plaats vanaf het moment van de oplossing”, verklaren Steven van Schilfgaarde en David van Mechelen. “We gaan meer in co-creatie, dus samen plannen ontwikkelen.”

 Er groeide  in de afgelopen maanden veel onrust in de ledenkring. In een enquête gaven meer dan 800 van de 4.000 leden aan dat zij het niet eens zijn met de koers van het bedrijf. Er volgde zelfs een petitie. Deze werd ondertekend door circa 450 bloemen- en plantenkwekers. Zij vroegen daarin om een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de directie van de bloemenveiling.

De kwekers kwamen onder meer in verzet tegen het digitale handelsplatform Floriday, waar kwekers straks verplicht zijn hun producten aan te bieden. Ook de fysieke klok bij de drie veilingen (Rijnsburg, Honselersdijk en Aalsmeer) zou volledig verdwijnen en vervangen worden door één digitale klok. Tot slot zou het aantal milieucertificaten flink toenemen.

“We gingen te snel”
Van Schilfgaarde en Van Mechelen zeggen in de afgelopen periode verschillende signalen te hebben opgevangen. “We gingen te snel en hebben niet altijd helder gemaakt waarom we iets juist wel of niet doen. Daarmee hebben we mensen teleurgesteld en dat spijt ons oprecht.” Zij zijn zich ervan bewust dat een zo breed mogelijk draagvlak van belang is om die veranderingen voor een zo groot mogelijke groep succesvol te laten zijn.

Tot hun verdediging stellen Van Schilfgaarde en Van Mechelen: “Het voelt soms alsof we moeten kiezen tussen twee kanten, waarbij we altijd een partij teleur zullen stellen. Dit door de vele deelbelangen en betrokken partijen die bij elke overweging of besluit een rol spelen. Soms worden we gedwongen bijna onmogelijke keuzes te maken.” Zij hebben toegezegd, dat de Ledenraad ondersteund zal worden met (externe) expertise bij de uitvoering van zijn taken, zodat de rol van deze raad richting zowel directie als leden beter kan worden ingevuld.

Ledenraad
Op maandagavond 12 april houdt de Ledenraad een extra sessie waarin de petitie wordt besproken. Er zijn al meerdere gesprekken gevoerd met ondertekenaars van de petitie. Deze keer worden leden uitgenodigd die een andere kijk hebben op de inhoud van de petitie. “De Ledenraad hoort namelijk graag vanuit alle hoeken wat er leeft en speelt”, zo is de motivering. Vervolgens wordt tijdens de Ledenraadsvergadering op 22 april besloten of er een extra vergadering van de Ledenraad komt, waarin de initiatiefnemers van de petitie en ook leden die een andere mening hebben, hun inzichten naar voren kunnen brengen.