Lees verder
De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland en CFO David van Mechelen zijn een tweede termijn van vier jaar overeengekomen. De benoeming van directieleden van Royal FloraHolland gebeurt steeds voor een termijn van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De directie van Royal FloraHolland bestaat uit de CEO en CFO.

Jack Goossens, voorzitter Raad van Commissarissen, licht toe: “De RvC is blij dat David heeft ingestemd met contractverlening. De huidige energiecrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Juist nu is continuïteit in de leiding van Royal FloraHolland zeer gewenst. In deze turbulente tijden brengt de combinatie van de uitvoering van de strategie met een degelijk financieel beleid, een grote verantwoordelijkheid met zich mee. David heeft in zijn eerste termijn bewezen dat het bij hem in goede handen is, met oog voor het belang van de sector. De RvC kijkt uit naar een mooie samenwerking in de komende jaren en wenst David veel succes.”

Solide fundament

David van Mechelen is blij met het in hem gestelde vertrouwen: “De energiecrisis raakt de sector heel hard. Kwekers stoppen of lassen een teeltpauze in vanwege de voor hen veel te hoge energieprijzen. Dat is ongekend. Dit raakt niet alleen onze kwekers, maar ook RFH. We staan allemaal voor fundamentele keuzes met het oog op de toekomst. Daarbij kunnen wij steunen op een solide fundament waaraan we de afgelopen jaren intern hebben gewerkt. Daardoor zijn we in staat om te blijven investeren. We hebben grote stappen gezet in de interne professionalisering en de implementatie van de strategie. Belangrijke speerpunten zijn Floriday, Landelijk Veilen en de optimalisering van ons vastgoed. Cruciaal is een goede samenwerking met Ledenraad en RvC. Ik ben er trots op mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze prachtige en belangrijke coöperatie en sector voor Nederland.”