Lees verder
Het concernresultaat van Royal Cosun is in 2020 licht hoger geëindigd in vergelijking met 2019.

Deze uitkomst is het resultaat van de uiteenlopende impact van de coronapandemie op de verschillende businessgroepen in dit uitzonderlijke jaar. Als gevolg van de lockdowns stond de omzet van met name Aviko in het foodservicesegment onder druk, terwijl andere businessgroepen direct of indirect meeliftten op de stijging van de verkopen in het retailkanaal. Cosun Beet Company boekte een positief resultaat, door licht hogere suikerprijzen en doordat zij kon voorzien in de grote behoefte aan bio-ethanol voor desinfectiemiddel. Daarnaast droegen zowel kostenbesparingen als ook incidentele opbrengsten bij aan het concernresultaat. Ondanks het turbulente jaar betaalt Cosun een iets hogere ledentoeslag per ton biet dan vorig jaar.

Voorlopige resultaten 2020

De geconsolideerde omzet daalde licht onder invloed van de coronapandemie naar € 2.029 miljoen (2019: € 2.046 miljoen). Cosun Beet Company realiseerde een gezien de situatie bevredigend resultaat door een licht herstel van de suikerprijzen en grote vraag naar bio-ethanol. De omzet van Aviko in het foodservice segment stond sterk onder druk, een direct gevolg van de lockdowns. De omzet van SVZ, Sensus en van Duynie Groep nam toe. 2020 stond ook in het teken van de uitrol van de in 2019 ontwikkelde Cosun strategie en kenmerkte zich door diverse investeringen en overnames door de businessgroepen die bijdragen aan duurzame groei en verdere ontwikkeling in plantaardige oplossingen voor voeding en voedingsingrediënten.

Het bedrijfsresultaat voor ledentoeslag steeg van € 63 miljoen in 2019 tot € 89 miljoen in 2020. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en ledentoeslag (EBITDA) steeg van € 179 miljoen in 2019 naar € 202 miljoen. Aan ledentoeslag naar telers wordt € 42 miljoen uitgekeerd (2019: € 39 miljoen).