Lees verder
Op 10 februari jl. zijn de voorlopige resultaten 2021 bekendgemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag 2021 worden de definitieve resultaten gepresenteerd.

Er zijn geen significante verschillen tussen de voorlopige cijfers zoals in februari naar buiten gebracht en de cijfers in het jaarverslag 2021. Het jaarverslag is op 31 maart 2021 opgemaakt en wordt in de eerstvolgende ledenraadsvergadering op 31 mei ter vaststelling voorgelegd.

Bekijk hier het jaarverslag 2021 van Royal Cosun.