Lees verder
Een franchise-coöperatie van administratiekantoren kan haar vordering tegen een ex-lid niet instellen bij de gewone rechter maar moet het conflict oplossen via haar eigen geschillenregeling. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld.

Kubus Coöperatie exploiteert een franchiseformule, waarmee zij zelfstandige administratie-, accountants- en fiscaal advieskantoren faciliteert. Toen het gedaagde administratiekantoor nog wel lid was van de coöperatie, is in de algemene ledenvergadering een geschillenregeling overeengekomen en vastgesteld.

De rechter vindt dat de coöperatie zich aan die regeling moet houden en kan de vordering daarom alleen voorleggen aan haar geschillencommissie. Dat het lastig of zelfs onmogelijk is om een geschillencommissie op te tuigen, doet er niet toe. De coöperatie had best een ad hoc geschillencommissie kunnen benoemen. De rechtbank heeft de coöperatie niet-ontvankelijk verklaard.