Lees verder
Namens coöperatie Univé ondertekende Raad van Bestuur voorzitter Ron Bavelaar gisteren het Charter Diversiteit van de SER Diversiteit in Bedrijf. De coöperatie wil het personeelsbestand zoveel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij laten zijn om zo haar maatschappelijke rol optimaal te vervullen. Univé vindt het belangrijk om samen te bouwen aan een samenleving die solidair, weerbaar en veilig is voor iedereen. Naast Univé ondertekenden 14 werkgevers het Charter Diversiteit. Daarmee geven zij aan diversiteit en inclusie als meerwaarde voor hun bedrijf te zien.

Ondertekenaars van het Charter Diversiteit dienen een plan van aanpak in om de ambitie uit het charter te bereiken. Over de voortgang rapporteren ze jaarlijks aan SER Diversiteit in Bedrijf.

Gelijke kansen

‘Om een maatschappij te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn, is het cruciaal dat Univé streeft naar diversiteit en inclusie. Want door als werkgever gelijke kansen op alle vlakken te bevorderen, dragen wij bij aan die transitie. Met de ondertekening van het Charter Diversiteit geven we verdere richting aan onze inspanningen. Bijvoorbeeld met onze concrete ambitie om het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond de komende jaren te laten groeien,” vertelt Bavelaar.

Vervolgstap

De ondertekening van het charter bouwt voort op de eerdere initiatieven van afgelopen jaren, waarmee Univé stapsgewijs werkt aan de diversiteit binnen het personeelsbestand en ‘inclusief denken en doen’.

Over SER Diversiteit in Bedrijf

SER Diversiteit in Bedrijf bevordert diversiteit en inclusie op de werkvloer en ondersteunt bedrijven bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen. Het project maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad (SER). Lees meer op www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf.