Lees verder
Het ledenkapitaal van coöperatie Topigs groeide door het behaalde resultaat van Topigs Norsvin over 2020 met 2,1 miljoen euro naar bijna 6 miljoen.

De coöperatie startte 5 jaar geleden met het opbouwen van ledenkapitaal. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om op basis van het ledenkapitaal dividend uit te kunnen keren aan de leden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om ledenkapitaal te kunnen verhandelen. Het streven is om dat vanaf medio 2022 mogelijk te maken.

Coöperatie Topigs is mede-eigenaar van de varkensfokkerijorganisatie Topigs Norsvin. De coöperatie heeft 8 bestuursleden en 40 ledenraadsleden. De ledenraad vertegenwoordigt ongeveer 1150 leden.