Lees verder

Tot eind januari 2019 was het mogelijk om te reageren op de internetconsultatie voor het voorstel voor de Wet franchise. Het wetsvoorstel bevat regels voor samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers, die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen. NCR heeft een reactie ingediend met betrekking tot coöperatieve franchiseformules.

Er bestaan diverse coöperaties die een franchiseformule hanteren, een aantal hiervan is als lid bij NCR aangesloten. Hierbij gelden in principe de leden van de coöperatie als haar franchisenemers. De franchisegever (de coöperatie) exploiteert de formule in het belang van haar leden.
NCR meent dat de coöperatieve franchiseformules van de werkingssfeer van het Wetsvoorstel franchise zou moeten worden uitgesloten. Binnen de coöperatieve structuur en bijbehorende wetgeving is de machtsverhouding tussen franchisegever en -nemer voldoende gereguleerd. De toepasselijkheid van dit wetsvoorstel voor coöperaties zou partijen onnodig beperken. NCR verzoekt de wetgever dan ook om in dit Wetsvoorstel een uitzondering te maken voor coöperatieve franchiseformules.