Lees verder
CZAV, agrarische coöperatie, betaalt over een periode van drie boekjaren in totaal 5 miljoen euro terug aan haar leden. In boekjaar 2018/2019 behaalde CZAV een uitzonderlijk hoog resultaat. Dit werd grotendeels gerealiseerd als gevolg van de verkoop van Agrimarkt B.V. De aandelen van Agrimarkt werden in 2019 verkocht.

Na goed overleg met de raad van commissarissen en de ledenraad werd besloten de opbrengst uit de verkoop uit te keren aan de leden. In komende periode zal de eerste uitbetaling van 1,5 miljoen euro plaatsvinden. Daarna volgen nog twee boekjaren waarin wordt uitgekeerd.  

Uniek moment

De leden profiteren direct mee van een behaald financieel resultaat uit de verkoop van een deelneming. De opbrengsten uit de verkoop worden in de vorm van een ledenuitkering teruggelegd bij de leden. “De coöperatie is van én voor boeren en met deze uitkering onderstrepen we het coöperatieve gedachtegoed nogmaals”, zegt Antoon van Vugt, algemeen directeur van CZAV.

Slagkracht

De positie van CZAV was ook zonder de aandelentransactie sterk en is weliswaar fors versterkt met de verkoop van Agrimarkt. “We zijn blij dat ondanks het huidige klimaat onze coöperatie het goed doet. Gezien de uitdagingen in onze kernactiviteiten is het resultaat van de verkoop een goede aanvulling op onze slagkracht”, vult Van Vugt aan.

Uitbetaling

Alle leden ontvangen een schrijven met daarin verdere details over de uitkering. Deze week zal het eerste deel worden uitbetaald. Met de uitkering wil CZAV haar leden belonen en laten meeprofiteren van het behaalde (financiële) resultaat.