Lees verder
De landbouwcoöperatie CZAV betaalt € 4 miljoen terug aan haar leden en afnemers.

De terugbetaling is mogelijk, omdat de coöperatie een goed boekjaar 2020/2021 achter de rug heeft. De afnemers van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, organische mest, veevoer, uien- en maiszaden krijgen samen € 2,5 miljoen teruggestort op hun rekening. De leden van de coöperatie krijgen daar bovenop rond de jaarwisseling nog een ledenuitkering van € 1,5 miljoen.

Positieve bijdrage van alle bedrijfsonderdelen

Het boekjaar van CZAV loopt van oktober 2020 tot en met september 2021. Volgens de coöperatie hebben alle bedrijfsonderdelen een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. De deelnemingen van CZAV betreft onder andere Luc Pauwels (land- en tuinbouwproducten), Vakutrans (zoetwatertransport), Cebeco Granen en CZAV Mobility Group (tankstations). Volgens CZAV zijn de marktaandelen in gewasbescherming, organische mest, kunstmest en zaden verbeterd. Bij voer zijn er nieuwe afnemers bijgekomen, maar de coöperatie constateert dat door stoppers de omzet in deze divisie onder druk staat.

Verkoop van schimmelbestrijders

In de akkerbouw en vollegrondsteelten was de ziektedruk hoog tijdens het groeiseizoen vanwege het natte weer. Dit stimuleerde de verkoop van schimmelbestrijders. Daarentegen zijn afgelopen boekjaar minder insecticiden verkocht.