Lees verder
De National Cooperative Business Association NCBA bericht over een nieuw rapport van de Amerikaanse coöperatieve CoBank. Terwijl het aantal agrarische coöperaties in de Verenigde Staten blijft dalen, geldt dat niet voor hun invloed op het Amerikaanse platteland.

Het aantal agrarische coöperaties in de VS daalt al decennia gestaag. Ondanks deze afname neemt hun invloed niet af, maar er verandert wel een en ander. Er zijn nu minder, maar grotere coöperaties.
CoBank signaleert dat tientallen jaren de consolidatie van het aantal agrarische bedrijven, het aantal agrariërs en het aantal coöperaties dezelfde trend liet zien. Sinds de jaren ’90 is dat niet meer het geval; vooral het aantal coöperaties en het aantal lidmaatschappen is veel sterker afgenomen.

Consolidatie ontstaat bijvoorbeeld door fuserende coöperaties, door fusies met bedrijven met een andere rechtsvorm, overnames, faillissementen of door omzetting. Grotere coöperaties hebben meer mogelijkheden om te investeren, beschikken over meer marktinformatie en zijn wellicht beter in staat om producten en diensten te verlenen aan grotere ledenbedrijven. Terwijl de schaalgrootte van het dalende aantal coöperaties toeneemt wil dat helemaal niet zeggen dat het aantal locaties waar de coöperaties actief zijn, daalt.
Naast de al langer bestaande redenen om te fuseren, zoals marktmacht, schaalgrootte en efficiency, is er een nieuwere factor van invloed op het aantal fusies van agrarische coöperaties in de Verenigde Staten. De zoektocht naar ervaren CEOs voor de steeds grotere coöperaties wordt lastiger. Mede door het toenemende aantal baby boomers dat met pensioen gaat wordt het steeds moeilijker om in opvolging van het management te voorzien.

Gaat de consolidatie langzamer of zal deze versnellen? De meningen zijn verdeeld, zo blijkt uit het rapport. De coöperatieleden moeten wel achter een groeipad staan “being a large company but also keep a local touch”.

De publicatie van CoBank analyseert de ontwikkeling van agrarische coöperaties op het Amerikaanse platteland en laat interessante trends zien.

Dan Kowalski van CoBank geeft een korte samenvatting van het rapport over coöperatieve consolidatie